Tin KHCN trong nước
61 công trình, cụm công trình được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt V (26/07/2016)
-   +   A-   A+   In  

Theo thông tin mới nhất từ Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ, 19 Hội đồng chuyên ngành đã hoàn thành họp xét các công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt V.

Theo đó, có 17 công trình, cụm công trình được Hội đồng chuyên ngành đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh thuộc các lĩnh vực: Tự động hóa và Kỹ thuật điện, Cơ khí - Tự động hóa trong Dầu khí, Vật liệu, Giao thông-Xây dựng-Thủy lợi, Y tế, Công trình dầu khí, Ngôn ngữ, Toán học, Khoa học địa chất, Văn học, Triết học - Tôn giáo - Gia đình và giới - Chính sách phát triển, Lịch sử - Văn hóa.  

 

Có 44 công trình, cụm công trình được Hội đồng chuyên ngành đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước thuộc các lĩnh vực: Cơ khí - Tự động hóa trong Dầu khí, Chăn nuôi - Thú y, Vật liệu, Giao thông-Xây dựng-Thủy lợi, Trồng trọt – Lâm nghiệp, Môi trường, Y tế, Công trình dầu khí, Ngôn ngữ, Vật lý,  Khoa học địa chất, Văn học, Triết học - Tôn giáo - Gia đình và giới - Chính sách phát triển, Lịch sử- Văn hóa.

 

Sau phiên họp của các Hội đồng chuyên ngành, trong trong thời gian tới Hội đồng cấp Nhà nước sẽ tiến hành họp để xét các công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt V. Phiên họp của Hội đồng cấp Nhà nước dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 3/8.

 

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN, là hai giải thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho các tác giả/nhóm tác giả của công trình/cụm công trình KH&CN tiêu biểu, có giá trị cao về KH&CN, hiệu quả kinh tế xã hội; có ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài trong đời sống, góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Giải thưởng là động lực thúc đẩy những người làm khoa học nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để có được các công trình/cụm công trình, giải thưởng xuất sắc, có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rộng lớn, đóng góp cho thành công của công cuộc hội nhập của đất nước với thế giới. Dự kiến Lễ trao Giải thưởng đợt 5 sẽ được tổ chức trong tháng 9/2016.

Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn

Số lượt đọc: 2198

Về trang trước Về đầu trang