Tiêu chuẩn ĐLCL
Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ trong ISO 9001:2015 (25/07/2016)
-   +   A-   A+   In  

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

ISO 9001 là một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001 (hoặc các hệ thống quản lý/ tiêu chuẩn khác) cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ra đời đúng thời điểm đáp ứng được các thay đổi to lớn về công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu. Phiên bản này sẽ trở thành tiêu chuẩn hiệu lực, dễ sử dụng và chuyên sâu về hệ thống quản lý chất lượng.

ISO 9001:2015 đã được ban hành vào 15/9/2015

Để tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 được áp dụng 1 cách hiệu quả nhất, các tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất và cung ứng dịch vụ trong các điều kiện được kiểm soát.

Khi thích hợp, các điều kiện được kiểm soát phải bao gồm sự sẵn có của các thông tin dạng văn bản định rõ các đặc tính của sản phẩm được sản xuất, các dịch vụ được cung cấp, hoặc các hoạt động được thực hiện; các điều kiện được kiểm soát bao gồm cả các kết quả cần đạt được.

Các điều kiện được kiểm soát bao gồm cả sự sẵn có và sử dụng các nguồn lực phù hợp cho việc theo dõi và đo lường thích hợp. Thực hiện các hoạt động theo dõi và đo lường ở các giai đoạn thích hợp để xác nhận rằng các chuẩn mực kiểm soát các quá trình hoặc các kết quả đầu ra, và chuẩn mực chấp nhận cho các sản phẩm và dịch vụ, đã được đáp ứng.

Việc thực hiện sản xuất và cung ứng dịch vụ trong các điều kiện được kiểm soát giúp nâng cao năng suất chất lượng

Tiếp theo là việc sử dụng cơ sở hạ tầng và môi trường phù hợp cho việc vận hành các quá trình. Việc chỉ định nhân sự có năng lực, bao gồm bất cứ bằng cấp nào được yêu cầu. Xác nhận giá trị sử dụng, và tái xác nhận giá trị sử dụng định kỳ, khả năng đạt được các kết quả đã hoạch định của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ, khi kết quả đầu ra không thể kiểm tra xác nhận được bằng sự giám sát hoặc đo lường tiếp theo;

Cuối cùng là việc thực hiện các hành động để ngăn ngừa lỗi do con người. Thực hiện việc phát hành, giao hàng và các hoạt động sau giao hàng.

Nguồn: vietq.vn

Số lượt đọc: 3487

Về trang trước Về đầu trang