Tin KHCN trong tỉnh
Tuyển chọn đề tài “Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái san hô tại Côn Đảo và đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học” (20/07/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 07/07, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái san hô tại Côn Đảo và đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học” do ông Vương Quang Cần – PGĐ Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng.

Đề tài do ThS. Bùi Quang Mạnh đăng ký chủ nhiệm và Phân Viện nghiên cứu hải sản Phía Nam đăng ký chủ trì. Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá hiện trạng hệ sinh thái san hô tại Côn Đảo và đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học.

Việc hành động quản lý rạn san hô Việt Nam xuất phát từ thực tiễn là vừa cần bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì nguồn tài nguyên bền vững vừa phải đáp ứng nhu cầu khai thác tài nguyên phục vụ cho cuộc sống của cộng đồng vùng ven biển.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký đề tài, Hội đồng yêu cầu chỉnh sửa một số nội dung và đồng ý cho triển khai đề tài. 

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 5281

Về trang trước Về đầu trang