Tiêu chuẩn ĐLCL
Thẩm định đề án xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Bệnh viện Tâm Thần và Trung tâm Y tế TP. Bà Rịa (30/06/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 16-6-2016, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng Thẩm định đề án xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Bệnh viện Tâm Thần và Trung tâm Y tế TP. Bà Rịa. Ông Vương Quang Cần – PGĐ Sở chủ trì Hội đồng thẩm định.

Việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các bệnh viện và trung tâm y tế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Hội đồng Sau khi xem xét và đánh giá thuyết minh đề án đã nhất trí hỗ trợ đề án của 2 đơn vị với tổng kinh phí 136,8 triệu đồng cụ thể như sau:

1. Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nội dung được hỗ trợ xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 với mức hỗ trợ 68,4 triệu đồng;

2. Trung tâm Y tế TP. Bà Rịa. Nội dung được hỗ trợ xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 với mức hỗ trợ 68,4 triệu đồng;

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 3422

Về trang trước Về đầu trang