Tin KHCN trong tỉnh
Tổng kết 5 năm thực hiện phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN và Hội Nông Dân tỉnh BR-VT giai đoạn 2011-2015 (30/06/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 23/6 tại Trung tâm hội nghị Tỉnh, Hội Nông dân Tỉnh đã tổ chức “Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HND, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HND và ký kết chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN với Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Đến dự hội nghị có ông Đoàn Văn Hai - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch HND tỉnh, ông Nguyễn Kim Trường - PGĐ Sở KH&CN, ngoài ra còn có các đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Nông dân lao động giỏi, lao động sáng tạo”và “Hỗ trợ nông dân nghèo phát triển kinh tế nông thôn”.

Trong 5 năm qua (2011-2015),Sở KH&CN đã phối hợp với HND tỉnh xây dựng và thực hiện các dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh nổi bật như dự án “Thử nghiệm mô hình nuôi cua đồng thương phẩm trong ao đất và ruộng lúa” và dự án “Xây dựng mô hình trồng thanh long ruột đỏ theo hướng VietGAP” tại huyện Xuyên Mộc. Vận động, hướng dẫn CB,HV,ND tham gia cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc”, “Hội thi sáng tạo Nhà nông” và Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh”.

Căn cứ vào nội dung chương trình phối hợp hoạt động, hằng năm hai đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động như: tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật khai thác thông tin KH&CN  trên mạng Internet; cung cấp cho Hội Nông dân các bản tin để dùng làm tư liệu sinh hoạt hàng kỳ; tổ chức Hội thi tuyên truyền viên thông tin KH&CN; tổ chức Hội thảo cộng tác viên; lập thư viện điện tử KH&CN; tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề hướng dẫn kỹ thuật, áp dụng KH&CN tiên tiến vào sản xuất.

Với sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh, trong 5 năm qua, “Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN với Hội Nông dân tỉnh BR-VT giai đoạn 2011-2015” đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị là hiệu quả, thiết thực.

Trên cơ sở kết quả đạt được lãnh đạo 2 đơn vị đã tiếp tục ký kết thực hiện “Chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 4755

Về trang trước Về đầu trang