Tiêu chuẩn ĐLCL
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có giá trị như thế nào? (29/06/2016)
-   +   A-   A+   In  

Việc quan tâm, thực hiện thông tin cho đơn vị cung cấp bên ngoài trong ISO 9001:2015 là một trong những yếu tố giúp nâng cao năng suất chất lượng.

Các tiêu chuẩn do ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - International Organisation for Standardisation) ban hành đều bắt đầu với chữ ISO. Tổ chức này là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, thương mại và liên lạc trong các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua phát triển các tiêu chuẩn chất lượng chung.

ISO 9001 là một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001 (hoặc các hệ thống quản lý/ tiêu chuẩn khác) cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng.

Năng suất chất lượng: Thông tin cho đơn vị cung cấp bên ngoài

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ra đời đúng thời điểm đáp ứng được các thay đổi to lớn về công nghệ 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ra đời đúng thời điểm đáp ứng được các thay đổi to lớn về công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu. Phiên bản này sẽ trở thành tiêu chuẩn hiệu lực, dễ sử dụng và chuyên sâu về hệ thống quản lý chất lượng.

Để tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 được áp dụng 1 cách hiệu quả nhất, các tổ chức, doanh nghiệp phải chú trọng đến việc thông tin cho đơn vị cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bên ngoài.

Tổ chức phải đảm bảo sự đầy đủ của các yêu cầu trước khi truyền đạt đến nhà cung cấp bên ngoài. Phải trao đổi thông tin về các yêu cầu của tổ chức với các nhà cung cấp bên ngoài về: Các quá trình, sản phẩm và dịch vụ sẽ được cung cấp.

Năng suất chất lượng: Thông tin cho đơn vị cung cấp bên ngoài

Việc thông tin cho đơn vị cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bên ngoài giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Sự phê duyệt về các sản phẩm và dịch vụ; phương pháp, quy trình và thiết bị; chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ. Phê duyệt về năng lực, bao gồm bất kỳ yêu cầu về trình độ của nhân lực. Tiếp đến là phê duyệt các hoạt động tương tác của nhà cung cấp bên ngoài với tổ chức.

Việc kiểm soát và theo dõi kết quả hoạt động của các nhà cung cấp bên ngoài sẽ được tổ chức áp dụng. Cuối cùng là sự phê duyệt về các hoạt động kiểm tra xác nhận hoặc xác nhận giá trị sử dụng mà tổ chức hoặc khách hàng của tổ chức, dự định sẽ thực hiện tại các cơ sở của nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ bên ngoài.

Nguồn: http://vietq.vn/

Số lượt đọc: 3160

Về trang trước Về đầu trang