Tin KHCN trong nước
Ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng, quản lý, bảo trì công trình giao thông (23/06/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 21/6/2016, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) ngành GTVT giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, giai đoạn 2011 - 2015, hoạt động KHCN đã chú trọng đến các công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đề tài khoa học; công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong công tác bảo trì đường bộ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ; tiếp nhận các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế...

Trong 5 năm qua, Bộ GTVT đã làm chủ, triển khai ứng dụng thành công nhiều công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển ngành GTVT trong các lĩnh vực của ngành, biến kết quả hợp tác, chuyển giao, tiếp nhận công nghệ tiến tiến của thế giới trước đó thành các công nghệ mang hoàn toàn thương hiệu Việt Nam trong các lĩnh vực GTVT, đóng góp có hiệu quả vào tăng giá trị, tăng năng suất, quản lý chất lượng, an toàn khai thác các công trình, sản phẩm của ngành.

Ngành GTVT đang tiếp tục hoàn thiện, cập nhật, chuyển đổi, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn; công tác đề xuất, tuyển chọn, triển khai các đề tài, nhiệm vụ KHCN được đổi mới hoàn thiện thêm một bước; đã thực hiện một bước đổi mới cơ chế hoạt động KHCN theo cơ chế doanh nghiệp, tạo lập thị trường công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công; đồng thời phối hợp liên ngành tập trung giải quyết những vấn đề kỹ thuật công nghệ bức thiết...

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, hoạt động KHCN còn một số hạn chế. Đóng góp của các hoạt động KHCN trong việc nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm của ngành GTVT chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và chưa tương xứng với tiềm năng của KHCN. Việc phát triển hoạt động KHCN chưa đồng đều và còn thiếu tính đồng bộ. Năng lực và trình độ quản lý, nghiên cứu KHCN chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Việc đưa kết quả nghiên cứu KHCN vào thực tế còn gặp khó khăn...

Trong giai đoạn 2016-2020, ngành GTVT sẽ tập trung vào các các nội dung như: Tăng cường ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới để tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí quản lý và bảo trì đường bộ; ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chuyên ngành đường bộ; xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thiết kế, thi công, bảo trì công trình đường bộ; tổ chức tiếp nhận và sử dụng tốt các hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế...

Ngành GTVT sẽ bám sát định hướng phát triển KHCN; nhu cầu thực tế sản xuất, hoạt động của ngành, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực có hiệu quả góp phần phục vụ sự phát triển ngành giao thông vận tải, đồng thời tiếp tục chủ động tiếp cận những công nghệ mới phục vụ phát triển giao thông vận tải hiện đại trong tương lai; gắn kết chặt chẽ hơn giữa lực lượng nghiên cứu, đội ngũ cán bộ KHCN với các doanh nghiệp trong và ngoài ngành GTVT.

Ngành tiếp tục ứng dụng tiến bộ KHCN phục vụ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, tốc độ phát triển nhanh, bền vững, thân thiện môi trường; đẩy mạnh ứng dụng KHCN phục vụ quản lý khai thác có hiệu quả, an toàn, bền vững hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, giảm thiểu tai nạn; ưu tiên phát triển ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ điều hành, tổ chức giao thông chống ùn tắc giao thông; ứng dụng KHCN phục vụ phát triển công nghiệp, điện tử trong GTVT; tăng cường ứng dụng KHCN trong phát triển vận tải.

Nguồn: vista.gov.vn

Số lượt đọc: 2093

Về trang trước Về đầu trang