Tiêu chuẩn ĐLCL
Tập huấn nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ theo hệ thống QLCL ISO 9001:2008 (18/07/2014)
-   +   A-   A+   In  

Trong 3 ngày (09/07/2014 đến 11/7/2014) Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tổ chức tập huấn “Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước”. Tham gia lớp học có gần 100 học viên là cán bộ, công chức viên chức quản lý có liên quan đến công tác áp dụng, duy trì, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị.

Mục tiêu của khoá đào tạo là giúp học viên nâng cao các kỹ năng thực hành đánh giá cần thiết và làm báo cáo cho một cuộc đánh giá nội bộ. Phát triển kỹ năng quan sát, đặt câu hỏi mà vẫn giữ được mối quan hệ nghề nghiệp, thân thiện và hỗ trợ với bên được đánh giá. Trong thời gian 3 ngày, học viên sẽ được tập huấn với các nội dung chính về thuật ngữ, định nghĩa và khái niệm về TCVN; các yêu cầu của tiêu chuẩn 9001:2008; lưu đồ đánh giá nội bộ, các nguyên tắc đánh giá, chính sách và kế hoạch đánh giá; các tiến trình đánh giá, …Đồng thời thông qua thảo luận, xử lý các tình huống cụ thể giúp học viên nắm rõ được các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, các nguyên tắc đánh giá, chính sách.. trong TCVN 9001:2008.

 

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 3120

Về trang trước Về đầu trang