Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Nghiệm thu dự án Nhân rộng mô hình thông tin điện tử phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (16/07/2014)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 15/7, Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu dự án “Nhân rộng mô hình điểm truy cập thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu” do cử nhân Nguyễn Văn Quang (Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ) làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của dự án là ứng dụng, tích hợp CNTT-TT để đưa thông tin khoa học công nghệ tới cấp xã phục vụ phát triển KT-XH góp phần nâng cao dân trí, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng đời sống tinh thần và vật chất cho nông dân. Góp phần thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong các xã.Tạo cầu nối giữa các nhà khoa học với người dân, góp phần thúc đẩy nhanh việc áp dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, làm tăng năng suất trong sản xuất. Sau 18 tháng thực hiện, dự án đã đạt mục tiêu, 5 nội dung đề ra như: khảo sát, chọn vị trí lập mô hình; tổ chức 13 lớp đào tạo, tập huấn lắp, đặt hệ thống thiết bị, hoà mạng 12 trạm đồng thời kiểm tra, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật cho các trạm này; …

Kết quả dự án đã giúp người dân ở nông thôn được tiếp cận với CNTT và truyền thông hiện đại, tự tin, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thông tin được sử dụng như một yếu tố kinh tế để sáng tạo ra của cải và phúc lợi. Phát huy vai trò, tác dụng của thông tin KHCN trong việc nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng đời sống và tinh thần. Tạo sự bình đẳng giữa nông thôn và thành thị trong cơ hội tiếp cận và sử dụng thông tin, tri thức cho phát triển. Hình thành nên xã hội học tập, góp phần hoàn thiện mục tiêu cho Chương trình “Tam nông” của tỉnh. Góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đạt được của dự án, dự án mang lại hiệu quả cao về kinh tế-xã hội cho người dân nông thôn, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa của tỉnh. Dự án đã được Hội đồng xếp loại khá.

Nguồn: Huyền Trang

Số lượt đọc: 4245

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hội đồng nghiệm dự án SXTN “Xây dựng mô hình sản xuất nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (23/04/2024)
  • Hội đồng nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm “Xây dựng các mô hình chuyển đổi – thâm canh một số cây trồng có hiệu quả tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (12/04/2024)
  • Hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu năm 2023 (14/03/2024)
  • Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn” (04/03/2024)
  • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi Ruồi lính đen (Hermetia illucens) để xử lý chất thải nông nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi thuỷ sản ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (15/12/2023)
  • Xây dựng mô hình sản xuất bơ VietGAP ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chậm chín trên cây và kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (01/12/2023)
  • Nghiên cứu, xây dựng thí điểm Hệ thống phao tiêu di chuyển tự động theo thủy triều khoanh vùng an toàn bãi tắm (10/11/2023)
  • Trao chứng nhận sản xuất rau đạt chuẩn VietGAP cho 02 Hợp tác xã (01/11/2023)
  • Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hiệu quả, bền vững nhằm khắc phục hiện tượng bồi lấp các cửa sông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (27/10/2023)
  • Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật theo hướng tuần hoàn cho các trang trại chăn nuôi (quy mô hộ dân) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/10/2023)