Công tác khác
Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 (21/06/2016)
-   +   A-   A+   In  
Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 819/STP-XD&KTVBQPPL ngày 10/6/2016 về báo cáo việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của ngành trong 6 tháng đầu năm.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 926

Về trang trước Về đầu trang