Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (30/06/2014)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 27/6, Sở KH&CN nghe báo cáo đề án “Đề án khung nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020”. Thời gian thực hiện từ năm 2014-2020. Dự kiến kinh phí thực hiện đề án khoảng 11 tỷ 900 triệu đồng. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ thuộc Sở KH&CN được giao trực tiếp là tổ chức chủ trì thực hiện đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gien cấp tỉnh.

Mục tiêu đề án là điều tra, khảo sát, nghiên cứu thu thập nguồn gen quý, hiếm, đặc hữu và có giá trị kinh tế ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhằm mục đích bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững; tạo cơ sở khoa học để bảo tồn, khai thác và phát triển các nguồn gen quý, hiếm, đặc hữu, có giá trị kinh tế- xã hội, y học, an ninh, quốc phòng, khoa học và môi trường; cung cấp các nguồn gen cần cho công tác tạo giống, lai tạo giống mới đang bị đe doạ tuyệt chủng theo các đánh giá của quốc gia và quốc tế đã được công nhận; đồng thời tham gia mạng lưới quỹ gen.

Dự kiến kết quả của đề án sẽ lưu giữ, bảo quản các nguồn gen quý và tư liệu hoá nguồn gen.

- Về lưu giữ, bảo quản nguồn gen bao gồm: 13 nguồn gen quý, hiếm và giá trị kinh tế hiện có; bảo tồn, khai thắc và phát triển gen loài Cua xe tăng; khảo sát và đánh giá hiện trạng 11 loài cá quý hiếm ở biển; điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen và khả năng sử dụng nguồn gen 13 loài cá có giá trị kinh tế cao; điều tra, khảo sát thu thập 01 nguồn gen loài cây rừng quý hiếm; điều tra, khảo sát và thu thập 65 đối tượng nguồn gen của 04 loại cây ăn trái.

- Tư liệu hoá nguồn gen: cây công nghiệp chủ chốt tại địa phương (cây hồ tiêu tại tỉnh BR-VT); tư liệu hoá, chuyển giao thông tin 02 nhóm nguồn gen vi sinh vật quý và có ích cho trồng trọt. Nghiên cứu xây dựng, phát triển các khu vực nuôi trồng chuyên canh các loài cây, con quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng hoặc đặc trưng, vi sinh vật quý quan trọng phục vụ kinh tế - xã hội, y tế, quốc phòng - an ninh, khoa học và môi trường; bảo tồn, phát triển nguồn gen của 01 loài rong biển; bảo tồn an toàn nguồn gen theo đặc điểm sinh học của từng đối tượng, bảo vệ chặt chẽ nguồn gen và điều tra phân bố các loài.

Nguồn: Huyền Trang

Số lượt đọc: 4606

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hội đồng nghiệm dự án SXTN “Xây dựng mô hình sản xuất nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (23/04/2024)
  • Hội đồng nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm “Xây dựng các mô hình chuyển đổi – thâm canh một số cây trồng có hiệu quả tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (12/04/2024)
  • Hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu năm 2023 (14/03/2024)
  • Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn” (04/03/2024)
  • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi Ruồi lính đen (Hermetia illucens) để xử lý chất thải nông nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi thuỷ sản ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (15/12/2023)
  • Xây dựng mô hình sản xuất bơ VietGAP ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chậm chín trên cây và kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (01/12/2023)
  • Nghiên cứu, xây dựng thí điểm Hệ thống phao tiêu di chuyển tự động theo thủy triều khoanh vùng an toàn bãi tắm (10/11/2023)
  • Trao chứng nhận sản xuất rau đạt chuẩn VietGAP cho 02 Hợp tác xã (01/11/2023)
  • Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hiệu quả, bền vững nhằm khắc phục hiện tượng bồi lấp các cửa sông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (27/10/2023)
  • Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật theo hướng tuần hoàn cho các trang trại chăn nuôi (quy mô hộ dân) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/10/2023)