Tiêu chuẩn ĐLCL
Hoạch định thiết kế và phát triển trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 (08/06/2016)
-   +   A-   A+   In  

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ra đời đúng thời điểm đáp ứng được các thay đổi to lớn về công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu. Phiên bản này sẽ trở thành tiêu chuẩn hiệu lực, dễ sử dụng và chuyên sâu về hệ thống quản lý chất lượng.

Theo Sheronda Jeffries - CEO của Cisco Systems, tiêu chuẩn này là sự nâng cấp thực sự để tạo ra hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ hơn. Simon Feary CEO của Viện chất lượng của UK cũng nhận xét, ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn làm thay đổi cuộc chơi. Hệ thống thể hiện việc bố trí và tích hợp lớn hơn hệ thống quản lý QMS với định hướng chiến lược, kinh doanh của tổ chức và tạo điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn khác như ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 hay OHSAS 18001, SA 8000, BSCI, TS 16949, ISO 17025.

Năng suất chất lượng: Hoạch định thiết kế và phát triển trong ISO

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ra đời đúng thời điểm đáp ứng được các thay đổi to lớn về công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu 

Để năng suất chất lượng được cải tiến và nâng cao khi áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì quá trình thiết kế và phát triển thích hợp để đảm bảo việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ sau đó.

Việc đầu tiên đó là hoạch định thiết kế và phát triển. Khi xác định các giai đoạn và biện pháp kiểm soát thiết kế và phát triển, tổ chức phải xem xét bản chất, thời gian và mức độ phức tạp của các hoạt động thiết kế và phát triển.

Các giai đoạn thiết kế cần thiết, bao gồm hoạt động xem xét thiết kế và phát triển phù hợp. Các hoạt động xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển cần thiết. Trách nhiệm và quyền hạn trong quá trình thiết kế và phát triển.

Nguồn lực nội bộ và bên ngoài cần thiết cho việc thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ. Tiếp đó là tìm hiểu về nhu cầu kiểm soát các mối tương giao giữa những người tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển; nhu cầu tham gia của khách hàng và người sử dụng .

Năng suất chất lượng: Hoạch định thiết kế và phát triển trong ISO

Việc chấp nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp

Sau đó, là xác định các yêu cầu đối với việc cung cấp của sản phẩm và dịch vụ; mức độ kiểm soát dự kiến cho quá trình thiết kế và phát triển bởi các khách hàng và các bên quan tâm khác có liên quan. Các thông tin dạng văn bản cần thiết để chứng minh rằng các yêu cầu thiết kế và phát triển đã được đáp ứng cũng là điều mà các tổ chức, doanh nghiệp không thể bỏ qua.

Có thể nói, việc chấp nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của tổ chức, đề tài có thể cải tiến kết quả hoạt động tổng thể, cung cấp một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến phát triển bền vững; giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng.

Nguồn: http://vietq.vn/

Số lượt đọc: 2650

Về trang trước Về đầu trang