Tin KHCN trong tỉnh
Danh sách 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (25/05/2016)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 25-5-2016, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBBC công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm 51 người như sau (xếp theo thứ tự A, B, C):

1. Ông PHẠM MINH AN

Đơn vị bầu cử số 07

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Y tế

Trình độ hiện nay: Bác sĩ chuyên khoa II; Cao cấp lý luận chính trị, Tiếng Anh chứng chỉ C

 

2. Bà NGUYỄN VÂN ANH

Đơn vị bầu cử số 01

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, Sở KH-CN

Trình độ hiện nay: Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ C, Tiếng Nga chứng chỉ B

 

3. Ông ĐỖ VĂN BỬU

Đơn vị bầu cử số 08

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Trình độ hiện nay: Cử nhân hành chính; Cử nhân chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

4. Ông HUỲNH BÁCH CHIẾN

Đơn vị bầu cử số 11

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc

Trình độ hiện nay: Đại học Hành chính; Cử nhân chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B.

 

5. Ông TRẦN PHÚC CHỈNH

Đơn vị bầu cử số 01

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh

Trình độ hiện nay: Cử nhân hành chính, Đại học An ninh; Trung cấp lý luận chính trị.

 

6. Ông PHẠM THÀNH CHUNG

Đơn vị bầu cử số 09

Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Trình độ hiện nay: Cử nhân Triết học, Cử nhân Hành chính công; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Nga chứng chỉ B

 

7. Ông HUỲNH VĂN DANH

Đơn vị bầu cử số 07

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện ủy Tân Thành

Trình độ hiện nay: Đại học Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ A.

 

8. Ông NGUYỄN CÔNG DANH

Đơn vị bầu cử số 08

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Thành.

Trình độ hiện nay: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chuẩn B1 châu Âu

 

9. Bà VƯƠNG THỊ DUNG

Đơn vị bầu cử số 08

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B.

 

10. Ông NGUYỄN THANH DŨNG

Đơn vị bầu cử số 06

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ

Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

11. Bà LÊ THỊ TRANG ĐÀI

Đơn vị bầu cử số 11

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Trình độ hiện nay: Cử nhân khoa học ngành Sư phạm văn học; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

12. Ông LƯƠNG ĐỨC ĐÍCH

Đơn vị bầu cử số 04

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

Trình độ hiện nay: Cử nhân khoa học ngành Ngữ văn; Cao cấp lý luận chính trị, Tiếng Anh chứng chỉ B

 

13. Ông LƯU TÀI ĐOÀN

Đơn vị bầu cử số 07

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Trình độ hiện nay: Cử nhân Lịch sử Đảng, Cử nhân Luật; Cử nhân chính trị, Tiếng Anh chứng chỉ A

 

14. Ông NGUYỄN VĂN ĐỒNG

Đơn vị bầu cử số 11

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B.

 

15. Ông ĐOÀN VĂN HAI

Đơn vị bầu cử số 10

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Trình độ hiện nay: Kỹ sư Nông học; Cao cấp lý luận chính trị

 

16. Ông MAI VĂN HẬU (Hòa thượng Thích Quảng Hiển)

Đơn vị bầu cử số 07

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Trình độ hiện nay: Đại học Phật Giáo.

 

17. Bà TRẦN THỊ THU HIỀN

Đơn vị bầu cử số 03

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật, Cử nhân Sư phạm; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

18. Ông NGUYỄN VĂN HÒA

Đơn vị bầu cử số 03

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Công ty CP Hải Việt

Trình độ hiện nay: Thạc sĩ sinh học; Trung cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ C.

 

19. Ông HUỲNH VĂN HỒNG

Đơn vị bầu cử số 06

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

20. Ông NGUYỄN BÁ HÙNG

Đơn vị bầu cử số 05

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Long Điền

Trình độ hiện nay: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ C.

 

21. Ông LÊ NGỌC KHÁNH

Đơn vị bầu cử số 05

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính

Trình độ hiện nay: Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

22. Ông TRẦN ĐÌNH KHOA

Đơn vị bầu cử số 03

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Trình độ hiện nay: Đại học Kinh tế; Cử nhân chính trị; Cử nhân Anh văn

 

23. Ông TRANG NGỌC LÂM (Giáo sư Thượng Lâm Thanh)

Đơn vị bầu cử số 02

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh BR-VT

 

24. Ông NGUYỄN HỒNG LĨNH

Đơn vị bầu cử số 01

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh

Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân chính trị

 

25. Ông NGUYỄN LỢI

Đơn vị bầu cử số 01

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh BR-VT

Trình độ hiện nay: Đại học Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ C.

 

26. Bà NGUYỄN BÌNH MINH

Đơn vị bầu cử số 09

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh

Trình độ hiện nay: Thạc sĩ Chính trị học; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B.

 

27. Bà LÊ THỊ NGA

Đơn vị bầu cử số 04

Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh văn phòng Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh

Trình độ hiện nay: Cử nhân Lịch sử; Trung cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

28. Ông LÊ HỒNG NGỌC

Đơn vị bầu cử số 04

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Bà Rịa

Trình độ hiện nay: Cử nhân Hành chính; Cao cấp lý luận chính trị

 

29. Ông NGUYỄN TẤN PHONG

Đơn vị bầu cử số 01

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật Hình sự; Tiếng Anh chứng chỉ A

 

30. Bà HUỲNH THỊ PHÚC

Đơn vị bầu cử số 03

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Trình độ hiện nay: Cử nhân Quản lý văn hóa; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh

 

31. Ông MAI MINH QUANG

Đơn vị bầu cử số 06

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Trình độ hiện nay: Kỹ sư nông học, Cử nhân Hành chính; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

32. Ông TRẦN VĂN SƠN

Đơn vị bầu cử số 05

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trình độ hiện nay: Đại học chuyên ngành chỉ huy tham mưu - quân sự huyện; Cao cấp lý luận chính trị.

 

33. Ông BÙI CHÍ THÀNH

Đơn vị bầu cử số 09

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Châu Đức

Trình độ hiện nay: Kỹ sư nông học; Cao cấp lý luận chính trị.

 

34. Ông BÙI VĂN THẢO

Đơn vị bầu cử số 07

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Trình độ hiện nay: Đại học An ninh điều tra; Cao cấp lý luận chính trị; Cử nhân Anh văn.

 

35. Ông LÊ ĐÌNH THẮNG

Đơn vị bầu cử số 02

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4.

Trình độ hiện nay: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế; Trung cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ C

 

36. Ông NGUYỄN VĂN THỌ

Đơn vị bầu cử số 10

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Trình độ hiện nay: Thạc sĩ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh IELT5.

 

37. Ông MAI NGỌC THUẬN

Đơn vị bầu cử số 02

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu

Trình độ hiện nay: Đại học Kinh tế - Tài chính; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Nga

 

38. Ông LƯƠNG TRÍ TIÊN

Đơn vị bầu cử số 04

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật; Cử nhân chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ A

 

39. Ông BÙI CHÍ TÌNH

Đơn vị bầu cử số 08

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Đoàn thể và các hội quần chúng, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

40. Ông PHẠM VĂN TRIÊM

Đơn vị bầu cử số 02

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh; Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gò Găng

Trình độ hiện nay: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Trung cấp lý luận chính trị

 

41. Bà PHẠM THỊ TUYẾT TRINH

Đơn vị bầu cử số 09

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Thông tin và Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán - kiểm toán; Sơ cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

42. Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH

Đơn vị bầu cử số 04

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh

Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế - ngoại thương, Kỹ sư Công chánh; Cử nhân chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ C

 

43. Bà VÕ NGỌC THANH TRÚC

Đơn vị bầu cử số 05

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

44. Ông NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Đơn vị bầu cử số 03

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

45. Ông ĐINH QUỐC TUẤN

Đơn vị bầu cử số 10

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Trình độ hiện nay: Đại học biên phòng; Cử nhân chính trị

 

46. Ông NGUYỄN VĂN TUẤN

Đơn vị bầu cử số 02

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh

Trình độ hiện nay: Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị

 

47. Ông TRẦN VĂN TUẤN

Đơn vị bầu cử số 11

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

48. Ông NGUYỄN HOÀNG TÙNG

Đơn vị bầu cử số 05

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện Côn Đảo

Trình độ hiện nay: Đại học Tài chính; Cao cấp lý luận chính trị.

 

49. Bà LÂM LỆ VÂN

Đơn vị bầu cử số 06

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ

Trình độ hiện nay: Cử nhân Sư phạm Toán; Sơ cấp lý luận chính trị

 

50. Ông NGUYỄN VĂN XINH

Đơn vị bầu cử số 06

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

 

51. Bà LƯƠNG THỊ YẾN

Đơn vị bầu cử số 10

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng thực hành quyền công tố và KSĐT, KSXX án an ninh, ma túy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Trình độ hiện nay: Cử nhân kinh tế, cử nhân luật; Cao cấp lý luận chính trị; Tiếng Anh chứng chỉ B

Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Số lượt đọc: 5318

Về trang trước Về đầu trang