Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ Số 181 (tháng 3/2016) (28/05/2016)
-   +   A-   A+   In  

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Sở hữu trí tuệ: Tập trung thực thi                                                

- Đưa sở hữu trí tuệ thành một ngành kinh tế                                   

- Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng phổ biến

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Sở hữu trí tuệ: Tập trung thực thi                                                

- Đưa sở hữu trí tuệ thành một ngành kinh tế                                   

- Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng phổ biến                          

                                                                                               

CÁC LĨNH VỰC CỦA SHTT

- Thiếu kinh phí quảng bá cho chỉ dẫn địa lý                                   

- Doanh nghiệp chú ý  nhãn mác, bao bì khi xuất khẩu…                  

- Chỉ 23% tên miền tiếng Việt đăng ký được đưa vào sử dụng              

- Đà Nẵng sẵn sàng “mua” ý tưởng khả thi                                      

- Vấn đề về bảo hộ đăng ký tên miền thương mại                             

 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO-PHÁT MINH SÁNG CHÊ

Ý tưởng sáng tạo:

- Tìm ra vi khuẩn phân huỷ vật liệu nhựa                                        

- Sản xuất nhiên liệu máy bay từ rác thải                                        

- Siêu da có thể dẫn đến sự ra đời của áo tàng hình                           

- Xử lý ô nhiễm bằng dầu tái chế                                                   

- Học sinh sáng tạo gậy môi trường                                               

Phát minh sáng chế:                                                                            

- Sản xuất xi- măng từ thuỷ tinh                                                   

- Công nghệ đột phá ngăn chặn ung thư di căn                                 

- Xử lý nước thải bệnh viện bằng cây sậy                                        

- Chế băng gạc cầm máu từ tinh chất lá tía tô                                  

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT SHTT

-Vi phạm phổ biến về sở hữu trí tuệ mà nhà nhập khẩu thường mắc phải              

 

TIN HOẠT ĐỘNG

Hoạt động chung

-Thanh tra Bộ KH&CN tổ chức lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ            

- Toạ đàm “Xây dựng chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ”               

- Hội nghị tăng cường phối hợp thực thi quyền sở hữu trí tuệ             

- Xây dựng hệ sinh thái cho tinh thần kinh doanh…                         

- Thông báo hướng dẫn mở lớp tra cứu thông tin                                

- Thông báo về “Triển lãm giao dịch Sáng chế và Kỹ thuật Quốc tế Đài Bắc năm 2016           

 SHTT với Doanh nghiệp

- Hỗ trợ DN “vượt sóng” TPP                                                      

- Đầu tư 750 tỷ đồng xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo…            

- Kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 1841

Về trang trước Về đầu trang