Tin KHCN trong nước
Nghiên cứu khoa học xã hội cần thể hiện tầm nhìn dài hạn và khả năng dự báo (19/05/2016)
-   +   A-   A+   In  

Các hướng nghiên cứu khoa học cần thể hiện tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, kết hợp chặt chẽ những vấn đề trung hạn và trước mắt. Các kết quả nghiên cứu phải thực sự góp phần vào việc dự báo xu hướng phát triển và cung cấp căn cứ khoa học trong quá trình tiếp tục đổi mới đất nước trong các giai đoạn tiếp theo.

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (HLKHXH) Việt Nam, sáng 18/5/2016.

 

Tới dự lễ kỷ niệm còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo các nhà khoa học, cán bộ, công chức Viện HLKHXH Việt Nam,...

 

Là một cơ quan có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vẩn chính sách, trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Các kết quả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của Viện Hàn lâm đã đóng góp thiết thực cho việc cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng vả Nhà nước trong việc hoạch dịnh đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện HLKHXH Việt Nam cho ông Nguyễn Quang Thuấn

 

Các kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã thể hiện sự nghiên cứu có chiều sâu, góp phần xây dựng đường lối, chính sách dựa trên các luận cứ khoa học, đóng góp vào Văn kiện các kỳ Đại hội Đảng, nghiên cứu triển khai các nội dung Nghị quyết các kỳ Đại hội, đóng góp xây dựng dự thảo Hiến pháp, các bộ luật, triển khai nghiên cứu việc thực hiện các bộ luật trong đời sống, góp phần xây dựng dự thảo và phản biện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước,...

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích và đóng góp quan trọng của Viện HLKHXH Việt Nam, góp phần tạo nên diện mạo và tiềm lực mới của nền khoa học xã hội Việt Nam theo hướng tiên tiến, hiện đại, ngày càng hội nhập sâu vào cộng đồng khoa học quốc tế.

 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với việc tập trung nghiên cứu các vấn đề khoa học xã hội cơ bản, về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, Viện HLKHXH Việt Nam cần tiếp tục đổi mới tư duy, lý luận, làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, hoàn thiện hệ thống quan điểm của chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhằm xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo xu hướng phát triển, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tiếp tục nghiên cứu, luận giải những vấn đề cơ bản và chiến lược đã đặt ra nhưng còn chưa giải quyết thấu đáo. Đồng thời, coi trọng tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm và nghiên cứu những vấn đề mới của đất nước cần giải đáp và lý luận trong giai đoạn 2016 – 2020.

 

Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Chu Ngọc Anh (bên phải) tặng hoa chúc mừng

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng

 

Đặc biệt, các hướng nghiên cứu cần thể hiện tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, kết hợp chặt chẽ những vấn đề trung hạn và trước mắt. Các kết quả nghiên cứu phải thực sự góp phần vào việc dự báo xu hướng phát triển và cung cấp căn cứ khoa học trong quá trình tiếp tục đổi mới đất nước trong các giai đoạn tiếp theo. Đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề KHXH vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội, từ kinh tế chính trị đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Chắt lọc các kết quả nghiên cứu từ các chương trình, đề tài, dự án, các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên của Viện để phối hợp chặt chẽ với Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường mở rộng, giao lưu hợp tác quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá những thành tựu, những giá trị văn hóa, con người và dân tộc trên thế giới.

 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Viện HLKHXH Việt Nam.

 

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho GS.TS Nguyễn Quang Thuấn và tin tưởng tập thể lãnh đạo, các nhà khoa học của Viện sẽ kế thừa thành quả của những người tiền nhiệm, tiếp tục phát triển, có những bước đi mạnh mẽ để hội nhập với quốc tế trên tinh thần không hành chính hóa khoa học và người làm khoa học.

Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn

Số lượt đọc: 3337

Về trang trước Về đầu trang