Tin KHCN trong nước
Mong giới khoa học đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển đất nước (18/05/2016)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 18-5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016 (18-5), công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích và đóng góp quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, góp phần tạo nên diện mạo và tiềm lực mới của nền khoa học xã hội Việt Nam theo hướng tiên tiến, hiện đại, ngày càng hội nhập sâu vào cộng đồng khoa học quốc tế. Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ của khoa học xã hội và nhân văn, cũng như Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, là phải tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới tư duy lý luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo xu hướng phát triển, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Khẳng định tầm quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển đất nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đủ sức giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước; tập trung đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề khoa học xã hội ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai; chắt lọc các kết quả nghiên cứu từ các chương trình, đề tài, dự án và các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên của Viện Hàn lâm, góp phần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về xây dựng các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Nguồn: TTXVN

Số lượt đọc: 4606

Về trang trước Về đầu trang