Tin KHCN trong nước
Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp cho các trường đại học (21/04/2016)
-   +   A-   A+   In  

Nhằm thúc đẩy vai trò của các các cơ sở giáo dục đào tạo, Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2) sẽ hỗ trợ các trường đại học Việt Nam phát triển đào tạo về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp.

Với mục tiêu thúc đẩy vai trò của các các cơ sở giáo dục đào tạo trong hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp quốc gia, trong Chương trình Hỗ trợ này IPP2 sẽ cung cấp các hỗ trợ bao gồm chương trình đào tạo tập trung cho giảng viên nguồn, cung cấp học liệu và nội dung đào tạo kèm với các hỗ trợ nâng cao năng lực, giới thiệu các chuyên gia và tổ chức đối tác quốc tế. Đây là chương trình đào tạo mở và sẽ được tiếp tục phát triển theo nhu cầu của mỗi đơn vị đối tác.

 

Chương trình này dành cho các trường đại học và các cơ sở giáo dục đào tạo, không phân biệt công lập hay tư nhân. Nếu là cơ sở đào tạo nước ngoài cần có giấy phép hoạt động chính thức tại Việt Nam.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết và tải về mẫu đề xuất vui lòng truy cập trang web của IPP: http://ipp.vn/hoat-dong-ipp/cop-unicollab/)

 

Đề xuất phải được viết bằng tiếng Anh, bản mềm gửi đến hòm thư info@ipp.vn, bản in gửi đến Văn phòng IPP qua đường bưu điện muộn nhất là ngày 09/05/2016.

Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn

Số lượt đọc: 3534

Về trang trước Về đầu trang