Tin KHCN trong nước
Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016 (07/04/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 01/4/2016, Bộ KH&CN đã ban hành Công văn số 1152/BKHCN-TTra đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016 với nội dung “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ”.

Thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 để quản lý về đo lường trong hoạt động kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Sau gần 2 năm thực hiện, tình hình vi phạm pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng nói chung; về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, ảnh hưởng xấu đến văn minh thương mại.

 

Trước tình hình trên Bộ KH&CN quyết định tổ chức, chỉ đạo các lực lượng trong toàn ngành triển khai cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi toàn quốc trong năm 2016 với nội dung “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ”.

 

Ngày 01/4/2016 Bộ KH&CN đã ban hành Công văn số 1152/BKHCN-TTra đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016 với nội dung “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ” với mục tiêu:

 

- Tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vàng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người tiêu dùng, và toàn xã hội hiểu rõ các quy định của pháp luật chuyên ngành nói chung và đối với vàng trang sức, mỹ nghệ nói riêng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; bảo vệ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành KH&CN.

 

- Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hóa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

 

- Khẳng định vai trò kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương về công tác quản lý nhà nước và thống nhất về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hệ thống Thanh tra KH&CN.

 

Cuộc thanh tra sẽ tập trung trong các tháng 7,8 và 9/2016 và Bộ KH&CN sẽ tổng kết đánh giá và công bố về kết quả Cuộc thanh tra này.

 

Tệp đính kèm: Công văn số 1152/BKHCN-TTra

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 3432

Về trang trước Về đầu trang