Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Nghiệm thu đề tài Lịch sử Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (28/03/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 24/3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “Lịch sử hình thành và phát triển khoa học & công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do TS. Hồ Sơn Diệp (Trường ĐH KHXH&NV) và KS. Nguyễn Kim Trường (Sở KH&CN tỉnh BR –VT) đồng chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu và nội dung thực hiện đề tài là tái hiện quá trình hình thành, phát triển KH&CN tỉnh BR-VT từ sau năm 1975 đến năm 2015 trên các bình diện: tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành quản lý và hoạt động KH&CN. Nhóm nghiên cứu đã thu thập, xử lý được khối lượng tư liệu lịch sử phong phú về hoạt động KH&CN của tỉnh, đánh giá những thành tựu, hạn chế của KH&CN trong từng giai đoạn lịch sử, rút ra những bài học kinh nghiệm của ngành KH&CN tỉnh BR-VT thông qua lịch sử hình thành và quá trình vận động, phát triển. Từ đó, dự báo xu hướng vận động, phát triển và đề xuất những giải pháp, kiến nghị, tạo luận cứ khoa học để ngành KH&CN tỉnh BR-VT phát triển đúng hướng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày nay.

 

Theo đánh giá của Hội đồng Nghiệm thu, đề tài bám sát đề cương, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Kết quả đề tài phản ánh đầy đủ, phong phú lịch sử KH&CN trong vòng 40 năm qua (1975-2015). Các nhiệm vụ nghiên cứu và hoạt động KH&CN qua các thời kỳ đã có sự tác động tích cực đối với đời sống kinh tế và xã hội nhân dân tỉnh BR-VT. Trên cơ sở đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp mang tính thực tiễn giúp KH&CN tiếp tục phát triển, đóng góp cụ thể cho việc xây dựng chủ trương, chính sách phát triển ngành KH&CN, đồng thời phổ cập hơn việc nghiên cứu và ứng dụng sáng tạo khoa học công nghệ ra toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nền kinh tế trí thức của tỉnh.

 

Hội đồng đánh giá cao tính ứng dụng thực tiễn của đề tài, kết quả nghiệm thu xếp loại Khá.

Nguồn: Huyền Trang

Số lượt đọc: 2708

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Bà Rịa - Vũng Tàu: Kinh tế tuần hoàn - hướng phát triển bền vững (17/08/2022)
  • Nghiên cứu giải pháp sử dụng vật chất nạo vét từ cửa sông, cảng biển làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (04/08/2022)
  • Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch ban đêm phục vụ cho khách du lịch tại tỉnh BR-VT” (20/07/2022)
  • Hội đồng nghiệm thu đề tài “Điều tra hiện trạng cây thuốc có giá trị tại tỉnh BR-VT làm cơ sở để quản lý, sử dụng, bảo tồn và phát triển bền vững” (01/07/2022)
  • Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Đề tài Nghiên cứu sinh sản nhân tạo ốc Đụn Cái (Tectusniloticus) ở Vườn quốc gia Côn Đảo (14/06/2022)
  • Giám đốc Sở KH&CN kiểm tra kết quả triển khai nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ điện phân sản xuất nước uống Ion tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa (04/05/2022)
  • Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, thông qua danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 (25/02/2022)
  • Hội đồng trực tuyến tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ - Ngành Kỹ thuật môi trường (13/12/2021)
  • Hội đồng trực tuyến nghiệm thu dự án “Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống các trạm năng lượng mặt trời tại các Trạm Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo” (09/12/2021)
  • Hội đồng trực tuyến tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ năm 2022 (29/11/2021)