Tin KHCN trong nước
Giới thiệu thông tư về khoán chi và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2017 (15/03/2016)
-   +   A-   A+   In  

Triển khai thực hiện công tác xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2017, ngày 11/3/2016, tại Hà Nội, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng Ngân sách Nhà nước (Thông tư liên tịch 27) và hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2017. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính; hơn 400 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ làm công tác kế hoạch – tài chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, lãnh đạo Sở/ Vụ và cán bộ làm công tác kế hoạch – tài chính hoạt động KH&CN thuộc Bộ, ngành, sở KH&CN các tỉnh, thành phố.

 

Theo ông Hoàng Minh Thức, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Thông tư liên tịch 27 gồm 5 chương, 27 điều (Chương 1: Những quy định chung; Chương 2: Quyết định phương thức khoán chi; Chương 3: Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ; Chương 4: Xử lý đối với nhiệm vụ không hoàn thành và công khai thông tin nhiệm vụ; Chương 5: Tổ chức thực hiện). Thông tư liên tịch 27 có hiệu lực từ ngày 15/2/2016 và thay thế Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN.

 

Cũng theo ông Thức, hiện có 2 thông tư quan trọng về cơ chế tài chính cho KH&CN là Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN (lập dự toán) hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng Ngân sách Nhà nước; Thông tư liên tịch 27 (chấp hành dự toán) gồm khoán chi, trao quyền chủ động cho các nhà khoa học và đơn vị chủ trì, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà khoa học và tổ chức chủ trì trong quá trình triển khai thực hiện và thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

 

Những đổi mới cơ bản của Thông tư liên tịch 27 đã được nhấn mạnh tại Hội nghị. Cụ thể, về phương thức khoán chi, nhiệm vụ KH&CN được khoán chi theo một trong hai phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và khoán chi từng phần; Về sử dụng kinh phí khoán, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì được điều chỉnh nội dung, định mức chi phù hợp thực tế. Kinh phí giao khoán tiết kiệm do không chi hết được để lại cho tổ chức chủ trì quyết định phương án sử dụng.

 

Điểm đổi mới trong thanh toán, tạm ứng kinh phí theo Thông tư này là tạm ứng kinh phí được thực hiện theo tiến độ hợp đồng nghiên cứu và phát triển KH&CN; thanh toán tạm ứng được căn cứ vào bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện; kho bạc nhà nước không kiểm soát chứng từ chi tiết. Liên quan đến quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ được quyết toán một lần sau khi hoàn thành và các bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng; đối với nhiệm vụ thực hiện trong nhiều năm, hàng năm chỉ cần gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về số kinh phí thực nhận, thực chi.

 

Nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng Thông tư liên tịch 27, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận trực tiếp về những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Chiều cùng ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe hướng dẫn và thảo luận về công tác xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 2661

Về trang trước Về đầu trang