Tập san thông tin KH&CN
Đặc san Thông tin KHCN số 3.2015 (số 98) (25/01/2016)
-   +   A-   A+   In  

I. Kết quả nghiên cứu hoạt động Khoa học và Công nghệ địa phương

1. TS. Đào Minh Sô, ThS. Trần Anh Vũ, KTV Nguyễn Hướng - Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam

Tuyển chọn giống và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác lúa nanh chồn đặc sản của tỉnh BR-VT

2. BS CKII Nguyễn Phương Nam - Trưởng khoa CTCH - Bệnh viện Bà Rịa

Điều trị gãy dưới mấu chuyển xương đùi bằng kết hợp xương nẹp khóa tại Bệnh viện BR

3. Nguyễn An Đệ - Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam bộ

Ảnh hưởng của thời gian ngưng tưới nước và một số hóa chất phun lá  (PACLOBUTRAZOL, MKP, ETHEPHONE, KClO3) đến tỷ lệ ra hoa cây măng cụt trong điều kiện xử lý ra hoa sớm ở Miền Đông Nam Bộ

4. TS. Đào Minh Sô, ThS. Trần Anh Vũ, KTV Nguyễn Hướng - Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam

Giống lúa mùa đặc sản nanh chồn và lợi thế so sánh trong sản xuất lúa ở huyện Đất Đỏ tỉnh BR-VT

5. KS Trần Văn Hùng - Phòng CNTT - Bệnh viện Bà Rịa

Ứng dụng hệ thống xếp hàng tự động trong khám và điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa

6. ThS. Trần Thị Duyên, KS. Nguyễn Văn Tới - Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Hoàn thiện quy trình sản xuất phân bón hữu cơ từ vỏ trái ca cao kết hợp với thân cây họ đậu

II. 70 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh mùng 02/9

1. CN. Mai Hoàng Yến - Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN tỉnh BR-VT

Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh mùng 2/9 - “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

2. Trần Thụ - Hội Khoa học Lịch Sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tinh thần 70 năm cách mạng tháng tám trong trái tim người Bà Rịa - Vũng Tàu

III. Trao đổi KH&CN

1. Hoàng Văn Quang - Phó Trưởng ban - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Vấn đề cần quan tâm

2. Nguyễn Hữu Thi - Phòng Nuôi trồng & Quản lý giống Thủy sản - Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh BR-VT

Cần có các giải pháp quyết liệt nhằm bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển

3.  ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện - Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh BRVT                                                                    

Hội thảo khoa học toàn quốc: “Động cơ học tập của người học và trách nhiệm của người dạy – Thực trạng và giải pháp”

4. Phan Lâm Hải - Viện Vũ khí - Chi nhánh Phía Nam

Các loại phương tiện cứu hộ biển và giải pháp ứng dụng chúng trong cứu hộ nạn nhân của dòng Zip

5. TS. Nguyễn Vân Anh - Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Bàn về khái niệm công nghệ và chuyển giao công nghệ trong luật Chuyển giao công nghệ

III. Tin hoạt động khoa học và công nghệ

- Tin Thế giới

- Tin Trong nước

- Tin Trong tỉnh

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Số lượt đọc: 1561

Về trang trước Về đầu trang