Tiêu chuẩn ĐLCL
Nghiệm thu 12 đề án của Chương Khoa học và Công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2015 (19/01/2016)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 18/1/2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 13 đề án của các đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. Ông Vương Quang Cần - Phó giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội đồng nghiệm thu. 

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện được của các đề án cũng như hồ sơ pháp lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu 12 đề án (trên tổng số 13 đề án) của các đơn vị tham gia Chương trình Khoa học & công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015 với tổng kinh phí hỗ trợ 490,5 triệu đồng, cụ thể như sau:

 

1. Quỹ đầu tư phát triển (Tp Vũng Tàu), với nội dung được hỗ trợ là Tư vấn hệ thống ISO 9001:2008;

 

2. Công ty TNHH Quốc tế Troy (Tp Vũng Tàu), với đề án được hỗ trợ là “Đầu tư thiết bị công nghệ mới để sản xuất gạch nén không nung, ứng dụng công nghệ khoá chặt trong xây dựng để thi công nhà”, đề án triển khai với hai nội dung chính là thử nghiệm, xét nghiệm thành phần đất, xét nghiệm vật tư đưa vào sản xuất gạch nén không nung và thuê chuyên gia kỹ thuật từ nước ngoài về để đào tạo ứng dụng vận hành máy sản xuất gạch nén không nung và xây dựng công trình mẫu;

 

3. Công ty TNHH khí công nghiệp Hải Yến (Tp Vũng Tàu), với nội dung được hỗ trợ là Chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008;

 

4. Công ty cổ phần Thành Chí (Tp Vũng Tàu), với 3 nội dung được hỗ trợ là Tư vấn hệ thống ISO 9001:2008, Chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008, Chứng nhận 2 sản phẩm hợp quy;

 

5. Công ty cổ phần LDT (Tp Vũng Tàu), với nội dung được hỗ trợ là Chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008;

 

6. Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thương mại Minh Quân (Tp Vũng Tàu), với nội dung được hỗ trợ là Xây dựng Website;

 

7. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hàng Việt (Tp Vũng Tàu), với nội dung được hỗ trợ là Tư vấn, chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008;

 

8. DNTN Thu vân Phước (huyện Long Điền), với nội dung được hỗ trợ là Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

 

9. DNTN tiệm vàng Nguyệt Cường (huyện Đất Đỏ), với nội dung được hỗ trợ là Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

 

10. DNTN tiệm vàng Hưng Oanh (huyện Đất Đỏ), với nội dung được hỗ trợ là Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

 

11. DNTN tiệm vàng Kim Bình (Tp Vũng Tàu), với nội dung được hỗ trợ là Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

 

12. DNTN Kim Tiến Hà (huyện Châu Đức), với nội dung được hỗ trợ là Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 1988

Về trang trước Về đầu trang