Tập san thông tin KH&CN
Tạp chí số 2/2012 (11/06/2012)
-   +   A-   A+   In  

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TS. TRẦN VĂN KHÁNH

Những kết quả hoạt động nhiệm kì II (2007 - 2012) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

PHẠM QUANG KHẢI

Xây dựng đội ngũ tri thức – trách nhiệm của toàn xã hội

 

TS. TRƯƠNG THÀNH CÔNG

Tri thức với sự nghiệp CNH – HDH ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vai trò cầu nối của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

TRẦN NGỌC THANH

Đội ngũ tri thức Hội Xây dựng với sự nghiệp CNH – HĐH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

GS.TSKH NGÔ VĂN ĐƯỢC

Đội ngũ tri thức Bà Rịa – Vũng Tàu với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực Khoa học công nghệ

HOÀNG ĐỨC THẢO – TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY BUSADCO

Coi trọng tri thức, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng phát triển

HOÀNG VĂN QUÝ

Ngành dầu khí Việt Nam với giải thưởng Hồ Chí Minh cho Cụm công trình: “Tìm kiếm, phát hiện và tổ chức khai thác có hiệu quả các thân dầu trong đá móng granitoit trước Đệ Tam Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam”

 

II/ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

PGS.TS NGUYỄN THẾ BIÊN VÀ CỘNG SỰ

Đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý chống xói lở - bồi lấp cho vùng ven biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THS. NGUYỄN AN VÀ CỘNG SỰ

Kết quả nghiên cứu xử lý ra hoa cho nhãn xuồng cơm vàng ở Bà Rịa – Vũng Tàu

MAI ĐỨC TRẦN, NGUYỄN THẾ BIÊN

Đánh giá nguyên nhân bồi xói các khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi chưa có các công trình chính trị

KS. NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Một số giải pháp duy trì hoạt động của trạm thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TS. VŨ VĂN BẰNG

Côn Đảo tìm được nước ngầm trong đá gốc

III/ TRAO ĐỔI

PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Đánh giá mực nước biển tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 1978 đến năm 2010

CN. NGUYỄN VĂN TÂM

Huỳnh Thúc Kháng và những năm tháng tù đày ở Côn Đảo

NGUYỄN HUỲNH THỐNG

Kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của nữ anh hùng Võ Thị Sáu (1952 - 2012). Hành trình tìm lại ngày hy sinh của Võ Thị Sáu và sắc phong người thiếu nữ anh hùng

MAI TRANG, XUÂN THỤ

Thị xã Bà Rịa năm 1975 những ngày giải phóng

 

IV/ TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thế giới

Trong nước

Trong tỉnh

xem chi tiết tại đây

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

Số lượt đọc: 1399

Về trang trước Về đầu trang