Tập san thông tin KH&CN
Tạp chí số 4/2012 (11/12/2012)
-   +   A-   A+   In  

VĂN BẢN PHÁP QUY

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THÔNG TIN KHCN

Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển khoa học và công nghệ 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ DÁNG

Một số vấn đề cần đặc biệt lưu ý khi nuôi cua đồng trong ao đất và ruộng lúa.  

NGUYỄN THỊ DÁNG

Quy trình kỹ thuật nuôi cua đồng trong ao đất và ruộng lúa. 

NGUYỄN TUẤN ANH, VŨ DUY BÌNH

Nghiên cứu đặc điểm địa tầng vùng rồng, cơ chế hình thành, đặc tính tầng chứa vùng đông nam rồng   

TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU

VƯƠNG QUANG CẦN

Một số giải pháp thuc đẩy phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

TRẦN ĐÌNH THIÊN

Cần có những đột phá mới trong tư duy và chiến lược phát triển kinh tế biển  

NGUYỄN ĐÌNHTHỐNG

Xứ Mô Xoài và hành trình khai phá vùng đất Nam Bộ cho người Việt  

ĐỖ QUỲNH NGA

Quá trình mở đất mô xoài thời chúa Nguyễn 
 

NGUYỄN HOÀNG LONG

Các thế mạnh của dịch vụ cảng biển Bà Rịa- Vũng Tàu 

ĐINH THỊ THU

Thất bại tại biển Đông nhưng Trung Quốc vẫn đắm chìm trong giấc mộng 

NGUYỄN BẢO HÙNG

Phân tích các quy định về mối quan hệ giữa luật khoa học công nghệ và luật chuyển giao công nghệ  

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thế giới  

Trong nước 

Trong tỉnh 

TRANG VĂN NGHỆ

 

xem chi tiết tại đây

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

Số lượt đọc: 1270

Về trang trước Về đầu trang