TBT và TC – ĐL – CL
Số 3 (5/2014) (02/05/2014)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Một số Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên  

- Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2014          

- FTA Việt Nam - EU: Lo ngại rào cản thương mại           

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ DOANH NGHIỆP

- Hỗ trợ 44 lượt DN vừa và nhỏ            

- Tổng kết tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg, Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg và phương hướng triển khai theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTG   

- Báo cáo kết quả kiểm tra Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy               
- An toàn thực phẩm và các bước triển khai Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 tại các cơ sở SXKDDV về thực phẩm   

- Chu trình PDCA trong các yêu cầu của ISO 9001          

 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- Hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

- Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị thu tín hiệu truyền hình số vệ tinh    

- Quy chuẩn KT đối với thóc nhập kho dự trữ quốc gia  

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

- Thông tư sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành và thực hiện       

- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN quy định về kiểm tra nhà nước về đo lường.   

 

TIN NGẮN

Tin Thế giới

- Hội thảo giới thiệu về công nghệ bọt khí Nhật Bản       

- Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ giảm  rào cản thương mại         

- EU tiến tới quy định dán nhãn xuất xứ lên sản phẩm    

Tin Trong nước

- Hội thảo giới thiệu hoạt động Ban kỹ thuật và xây dựng ..       

- Ngày KH&CN VN: Ngày hội của người làm khoa học   

- Bộ KH&CN sẽ thanh tra về đo lường và an toàn bức xạ           

Tin địa phương

- 04 DN được trao kinh phí hỗ trợ giải thưởng CLQG     

- Tập huấn triển khai Luật KH&CN....      

- Tháng 5/2014 phát hiện 12 vụ gian lận thương mại

 

Xem thông tin chi tiết tại đây

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

Số lượt đọc: 2442

Về trang trước Về đầu trang