Tiêu chuẩn ĐLCL
Nghiệm thu đề án của Chương Khoa học và Công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2015 (30/12/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 25/12/2015, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 18 đề án của các đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015). Ông Vương Quang Cần - Phó giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội đồng nghiệm thu. 

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện được của đề án cũng như hồ sơ pháp lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu 17 đề án của các đơn vị tham gia Chương trình Khoa học &công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015 với tổng kinh phí hỗ trợ 1.302,99 triệu đồng, cụ thể như sau:

 

1. Bệnh viện Lê Lợi (Tp Vũng Tàu) với nội dung được hỗ trợ là Tư vấn hệ thống ISO 15189:2012.

 

2. Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT (Đường 3 tháng 2, Tp Vũng Tàu) với 3 nội dung chính được hỗ trợ là Đào tạo (nhận thức về các công cụ cải tiến NSCL, quản l‎ý công việc hàng ngàyquản l‎ý chất lượng toàn diện); Áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007; Tư vấn áp dụng các công cụ cải tiến NSCL (5S, giảm thiểu chi phí, kỹ thuật thao tác công nghiệp, KPIs).

 

3. DNTN Cơ khí – Nội thất Đức Vinh (Tp Vũng Tàu), với 3 nội dung chính được hỗ trợ là Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý‎ chất lượng theo ISO 2008:9001;Chứng nhận sản phẩm cửa nhựa lõi thép phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7451:2004; Tư vấn áp dụng các công cụ cải tiến NSCL (5S, sắp xếp mặt bằng nhà xưởng).

 

4. Công ty Cổ phần LDT (Tp Vũng Tàu), với nội dung chính được hỗ trợ là Tư vấn hệ thống ISO/IEC 17025:2005.

5. Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen (huyện Tân Thành), với 4 nội dung chính được hỗ trợ là Tái chứng nhận ISO 9001; Tư vấn, chứng nhận ISO 14001, OHSAS 18001; Chứng nhận hợp chuẩn 04 sản phẩm; Chứng nhận sản phẩm hợp quy 01 sản phẩm.

 

6. Hợp tác xã Phước Lập (Tp Bà Rịa), với nội dung chính được hỗ trợ là Tư vấn và chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008.

 

7. Doanh nghiệp tư nhân Rau an toàn Đồng Việt, với nội dung chính được hỗ trợ là Tư vấn và chứng nhận VietGap.

8. Chi nhánh công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Thế giới Việt (Tp Vũng Tàu), với nội dung chính được hỗ trợ là Tư vấn và chứng nhận hệ thống ISO 22001:2005.

 

9. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng giao thông tỉnh BR-VT (Tp Vũng Tàu), với nội dung chính được hỗ trợ là giám sát hệ thống ISO 9001:2008.

 

10. Công ty Cổ phần Hải Việt, với 3 nội dung chính được hỗ trợ là Giám sát các hệ thống ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, SA 8000:2014; Giám sát hệ thống ISO/IEC 17025:2005; Tái chứng nhận BRC 6.

 

11. Công ty Trách nhiệm hữu hạn VNS - DAWOO (huyện Tân Thành), với nội dung chính được hỗ trợ là Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 35 m3/giờ.

 

12. Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (huyện Tân Thành), với nội dung chính được hỗ trợ là Giám sát duy trì hệ thống ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

 

13. Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Toàn Cầu (Tp Vũng Tàu), với nội dung chính được hỗ trợ là Chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008.

 

14. Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân Tâm (huyện Xuyên Mộc), với nội dung chính được hỗ trợ là Tái chứng nhận VietGap.

 

15. Doanh nghiệp tư nhân Tín Thành Minh, với nội dung chính được hỗ trợ là Xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở cho 04 sản phẩm.

 

16. Hợp tác xã Phước Lập (Tp Bà Rịa), với nội dung chính được hỗ trợ là Xây dựng Website.

 

17. Công ty TNHH TMDV Sản xuất Ca cao Thành Đạt (huyện Châu Đức) với 2 nội dung chính được hỗ trợ là Xây dựng website; Tư vấn, chứng nhận hệ thống ISO 22000:2005.

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 3235

Về trang trước Về đầu trang