Tin KHCN trong tỉnh
Phát động cuộc thi “Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014” (25/04/2014)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 23/4/2014, Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tại trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu phát động cuộc thi "Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tại trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014" cho tất cả cán bộ giảng viên, sinh viên và người lao động đang công tác và học tập tại trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mục đích cuộc thi nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để các cán bộ, giảng viên, sinh viên và người lao động Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất ý tưởng khoa học, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thúc đấy hoạt động đối mới, sáng tạo tại đơn vị, địa phương; và tạo điều kiện đưa ý tưởng khoa học vào cuộc sống, chuyển giao những kết quả nghiên cửu vào quá trình quản lý, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Yêu cầu đối với ý tưởng khoa học: đề xuất có tính mới, tính khả thi và có khả năng mang lại lợi ích; là cơ sở để trở thành những vấn đề mà khoa học và công nghệ cần giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phát triển khoa học và công nghệ.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30/6/2014; thời gian dự kiến tổ chức chấm thi 6/7/2014 - 20/7/2014; và lễ tổng kết và trao giải dự kiến vào ngày 28/7/2014. Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất 5.000.000 đồng; 02 giải nhì 3.000.000 đồng; 03 giải ba mỗi giải 2.000.000 đồng và 04 giải khuyết khích mỗi giải 100.000 đồng. 


Thể lệ cuộc thi ý tưởng Khoa học và Công nghệ tại đây

Mẫu hồ sơ dự thi tại đây

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 8114

Về trang trước Về đầu trang