Tiêu chuẩn ĐLCL
Nghiệm thu đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 4 năm 2015 (27/10/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 23/10/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 02 đề án của 02 đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 4 năm 2015. Ông Vương Quang Cần - Phó giám đốc Sở chủ trì Hội đồng nghiệm thu. 

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện được của đề án cũng như hồ sơ pháp lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu 02 đề án của 2 đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 4 năm 2015 với tổng kinh phí hỗ trợ đợt 4 là 537,5 triệu đồng, cụ thể như sau:

 

Công ty TNHH Quốc Tế Troy (Khu công nghiệp Đông Xuyên, Tp Vũng Tàu), với đề án “Mua quyền kinh doanh và chuyển giao công nghệ mới chất ổn định đất RoadPaker”. Hội đồng đánh giá công ty đã thực hiện được mục tiêu cũng như nội dung như thiết kế xây dựng Website, thuê chuyên gia của tập đoàn RoadPaker Group M&LA về VN thực hiện chuyển giao công nghệ “ứng dụng chất ổn định đất”, mức hỗ trợ cho đề án là 237,5 triệu đồng;

 

Công ty TNHH Đông Lâm (Phước Hưng, huyện Tân Thành), với đề án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 70 m3/ngày đêm tại công ty TNHH Đông Lâm”. Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được của đề án, đơn vị đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn QCVN 11:2008/BTNMT trước khi thải ra nguồn tiếp nhận, qua đó hạn chế tối đa nguồn gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường. Mức hỗ trợ cho đề án là 300 triệu đồng.

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 4954

Về trang trước Về đầu trang