Tiêu chuẩn ĐLCL
Nghiệm thu đề án của Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 3 năm 2015 (16/10/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 13/10/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu các đề án của 9 doanh nghiệp tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 3 năm 2015. Ông Vương Quang Cần - Phó giám đốc Sở chủ trì Hội đồng nghiệm thu

Sau khi xem xét hồ sơ và đánh giá kết quả thực hiện được của các đề án, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu các đề án của 9 đơn vị tham gia Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 3 năm 2015 và yêu cầu các đơn vị hoàn tất các hồ sơ pháp lý có liên quan, tổng kinh phí hỗ trợ đợt 3 là 506,4 triệu đồng, cụ thể như sau:

 

1- Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hải Thiên Nam, với nội dung hỗ trợ là giám sát hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007;

 

2- Công ty TNHH Thông tin kỹ thuật Minh Anh, với nội dung hỗ trợ là tư vấn chứng nhận ISO/IEC 17025:2005;

 

3- Công ty TNHH TM &SX Mạnh Hà, với nội dung hỗ trợ là duy trì chứng nhận BRC 6 và tư vấn chứng nhận ISO 14001;

 

4- Hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài, với nội dung hỗ trợ là xây dựng Website;

 

5- Công ty Cp China Steel Sumikin Việt Nam, với nội dung hỗ trợ là giám sát hệ thống ISO 9001:2008; tư vấn hệ thống ISO 16949:2009; tư vấn hệ thống ISO/IEC 17025:2005; Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn của Malaysia;

 

6- Công ty CP thép Pomina 2, với nội dung hỗ trợ là tái chứng nhận hệ thống ISO/IEC 17025:2005;

 

7- Công ty CP Dịch vụ công trình ngầm Thiên Nam, với nội dung hỗ trợ là giám sát hệ thống ISO 9001:2008;

 

8- Doanh nghiệp tư nhân Đức Danh, với nội dung hỗ trợ là đào tạo kiến thức HACCP;

 

9- Công ty CP Tàu dịch vụ dầu khí Hải Dương, với nội dung hỗ trợ là tư vấn và chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008;

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 3389

Về trang trước Về đầu trang