Tiêu chuẩn ĐLCL
Hội đồng xét duyệt đề án tham gia Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 5 năm 2015 (30/09/2015)
-   +   A-   A+   In  

 Ngày 24/9/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét duyệt các đề án thuộc lĩnh vực hệ thống quản l‎ý và cải tiến chất lượng của 06 đơn vị tham gia Chương trình KHCN Hỗ trợ DN nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 5 năm 2015. Ông Vương Quang Cần- Phó giám đốc Sở chủ trì Hội đồng. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, nội dung các bản thuyết minh đề án của các đơn vị tham gia, Hội đồng đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 05 đơn vị (trong tổng 06 đơn vị) tham gia xét duyệt, với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 300 triệu đồng, cụ thể như sau:

 

1. Công ty TNHH Xay lúa mì Việt Nam (KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành), với lĩnh vực hoạt động sản xuất và tiêu thụ bột mì và các sản phẩm từ bột mì. Nội dung được hỗ trợ là xây dựng ISO 14001:2004;

 

2. HTX Phước Lập (Long Phước- Tp Bà Rịa), với lĩnh vực hoạt động là sản xuất sản phẩm nông nghiệp đặc thù địa phương. Nội dung được hỗ trợ là xây dựng Website;

 

3. HTX dịch vụ nông nghiệp Hưng Thịnh (Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc), với lĩnh vực hoạt động là sản xuất thu mua, tiêu thụ thanh long. Nội dung được hỗ trợ là xây dựng VietGap cho 12,5 ha vườn thanh long;

 

4. Doanh nghiệp tư nhân Bạch Hiền (Phước Hưng, huyện Long Điền), với lĩnh vực hoạt động chế biến bảo quản thủy sản; Nội dung được hỗ trợ là xây dựng HACCP.

 

5. Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nga (An Ngãi, Long Điền), với lĩnh vực hoạt động là buôn bán, chế biến bảo quản thủy sản. Nội dung được hỗ trợ là xây dựng HACCP. 

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 3293

Về trang trước Về đầu trang