Tiêu chuẩn ĐLCL
Đào tạo kỹ năng triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước (01/09/2015)
-   +   A-   A+   In  
Trong hai ngày 31/8 và 01/9/2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lớp tập huấn “Đào tạo kỹ năng triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước” dành cho thư ký ISO tại hội trường Chi cục. Tham dự lớp tập huấn có ông Từ Văn Hoàng – Phó Chi cục trưởng đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Văn Hòa – Chuyên gia tư vấn trưởng, chuyên gia đánh giá trưởng – giảng viên và hơn 30 đại biểu là thư ký ISO của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh.

Nội dung của khóa tập huấn bao gồm lịch sử hình thành bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001; một số yêu cầu chủ yếu và biện pháp cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; Kỹ năng áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng; Kỹ năng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; và một số yêu cầu mới trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

 

Khóa tập huấn nhằm giúp cho các thư ký ISO của các đơn vị có được kỹ năng xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, nắm được những yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn và các phương pháp duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Nguồn: Chi cục TC ĐL CL

Số lượt đọc: 3542

Về trang trước Về đầu trang