Tin KHCN trong nước
Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Bộ KH&CN vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 (01/09/2015)
-   +   A-   A+   In  

Đó là chủ đề của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ 22 nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức trong 2 ngày 28 - 29/8/2015 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đào Ngọc Dung- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Quân- Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN và gần 200 đảng viên đại diện cho các Đảng bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ KH&CN.

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong giai đoạn vừa qua (2011-2015), Đảng bộ Bộ KH&CN xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động KH&CN, nhằm đưa KH&CN thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

 

Với vai trò là Bộ quản lý nhà nước về KH&CN, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quóc lần thứ XI, ngay từ năm 2012, Bộ KH&CN đã chủ trì xây dựng, trình BCH TW Đảng ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong giai đoạn 2010-2014, Bộ KH&CN đã xây dựng trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 2 văn bản luật (Luật Đo lường và Luật KH&CN), 78 văn bản cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 173 văn bản cấp Bộ.

 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu tại Đại hội

 

Hệ thống văn bản pháp luật về KH&CN trong giai đoạn này, đặc biệt là Luật KH&CN năm 2013 đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, vững chắc cho việc xây dựng và triển khai cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN thông thoáng, công khai, minh bạch, phát huy sức sáng tạo trong hoạt động KH&CN, tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi cho cá nhân hoạt động KH&CN, tôn vinh và phát huy tối đa năng lực của các nhà khoa học... Các hoạt động khác như: Phát triển tiềm lực KH&CN; thúc đẩy phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, các hoạt động dịch vụ KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; sở hữu trí tuệ, thống kê KH&CN... đều đạt được những kết quả quan trọng.

 

Kết quả công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Ban Cán sự đảng, BCH Đảng bộ có sự phối hợp chặt chẽ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ và toàn ngành KH&CN. Hệ thống tổ chức đảng được sắp xếp, kiện toàn hợp lý. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, phù hợp với đặc điểm của lĩnh vực KH&CN.

 

Báo cáo cũng xác định, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ KH&CN tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo gắn với việc chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đưa KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục hoàn thiện môi trường thể chế và chính sách thúc đẩy phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo; Đầu tư phát triển mạnh tiềm lực KH&CN quốc gia.

 

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ đã đạt được. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, toàn Bộ cần tích cực đổi mới tư duy, đoàn kết phấn đấu vì sự phát triển của toàn ngành và của Bộ. Thay mặt Đảng ủy cấp trên, đồng chí Đào Ngọc Dung chúc mừng những kết quả KH&CN mà Đảng bộ Bộ KH&CN đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, Ban chấp hành khóa mới cần thảo luận sâu sắc để phát huy những kết quả đã đạt, được đồng thời khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ trước, làm tốt công tác xây dựng đảng, phát huy dân chủ trong đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Bộ KH&CN trở thành một tập thể đoàn kết - trong sạch - vững mạnh.

 

Đồng chí Đào Ngọc Dung - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã ra bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đồng chí.

 

Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 4605

Về trang trước Về đầu trang