Tiêu chuẩn ĐLCL
Xét duyệt đề án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 35m3/giờ” (17/08/2015)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 7/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng xét duyệt đề án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 35 m3/giờ” tại Công ty TNHH VNS-DAEWOO, đề án này thuộc “Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014 -2020”. Ông Vương Quang Cần - Phó giám đốc Sở chủ trì Hội đồng xét duyệt.

Công ty TNHH VNS-DAEWOO (huyện Tân Thành) với hoạt động trong các lĩnh vực: dịch vụ tư vấn quản lý, nhập khẩu phân phối hàng hóa. Mục tiêu của đề án theo bản thuyết minh là xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 35m3/giờ để thu gom xử lý toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực chứa phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường QCVN 40:2011/BTNMT, loại B – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Sau khi xem xét khả năng thực hiện của đề án và hiệu quả kinh tế – xã hội của hệ thống xử lý nước thải sẽ mang lại, Hội đồng đồng ý hỗ trợ đề án của công ty TNHH VNS-DAEWOO, với mức hỗ trợ 72 triệu đồng.

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 3581

Về trang trước Về đầu trang