Tin KHCN trong nước
Hội nghị “Lãnh đạo các tổ chức thông tin và thống kê khoa học và công nghệ địa phương” (03/08/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 28/7/2015, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quốc gia phối hợp với Sở KH&CN Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị “Lãnh đạo các tổ chức thông tin và thống kê KH&CN địa phương” lần thứ nhất nhằm đẩy mạnh công tác thông tin và thống kê theo tinh thần của Luật KH&CN 2013, Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH&CN và các văn bản pháp luật liên quan khác. Hơn 150 đại biểu đã tham dự Hội nghị, gồm đại diện của Bộ KH&CN, lãnh đạo các Sở KH&CN và các tổ chức thực hiện công tác thông tin và thống kê KH&CN của 49 tỉnh/thành trên toàn quốc.

TS. Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục KH&CN quốc gia, nhấn mạnh vai trò của các tổ chức thông tin, thống kê KH&CN địa phương trong mạng lưới thông tin và thống kê KH&CN ở nước ta; đáp ứng những nhu cầu thông tin KH&CN, đồng thời cũng là nơi tập hợp thông tin về các thành tựu cũng như ứng dụng tiến bộ KH&CN ở địa phương, phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đến nay, cả nước đã có 63 tỉnh/thành, cùng với 27 bộ/ngành, chỉ định các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN theo như quy định của Nghị định 11/2014, dưới những tên gọi khác nhau.

 

 

Các báo cáo tại Hội nghị đã đề cập đến hành lang pháp lý mới liên quan đến hoạt động thông tin KH&CN địa phương, những vấn đề trong việc xây dựng và tổ chức công tác thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN năm 2016 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm các nội dung chính sau:

1. Thu thập, cập nhật và xử lý dữ liệu, số liệu, dữ kiện thông tin nhằm tạo nguồn tin KH&CN; mua sách, báo, tài liệu KH&CN;

2. Nghiên cứu, phân tích tổng hợp thông tin KH&CN;

3. Phát triển hạ tầng thông tin, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về KH&CN;

4. Xây dựng thư viện điện tử, thư viện số về KH&CN;

5. Tra cứu, chỉ dẫn, khai thác, sử dụng thông tin KH&CN;

6. Phổ biến thông tin, tri thức KH&CN, tăng cường hoạt động thông tin giao dịch công nghệ;

7. Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, cập nhật thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, kết quả ứng dụng nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi quản lý;

8. Triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN, các cuộc điều tra thống kê về KH&CN.

 

Trong phần thảo luận, các đại biểu trao đổi về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, thu thập thông tin về các nhiệm vụ KH&CN, quản lý mạng thông tin nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VINAREN),…

 

Kết luận Hội nghị, TS. Lê Xuân Định cam kết sẽ đẩy mạnh liên kết và phối hợp hoạt động giữa các tổ chức đầu mối thông tin KH&CN địa phương, nâng cao năng lực của các cơ quan thông tin KH&CN địa phương thông qua đào tạo chuyên môn cho đội ngũ làm công tác thông tin, thống kê KH&CN, kiện toàn tổ chức các cơ quan đầu mối thông tin KH&CN theo tinh thần Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV, đảm bảo hoạt động thông tin, thống kê KH&CN đáp ứng được những yêu cầu mới trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 6360

Về trang trước Về đầu trang