Tin KHCN trong nước
Bộ Khoa học và Công nghệ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (21/07/2015)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 25/6/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 937/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể thuộc Cụm thi đua tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Khối thi đua bộ, ban ngành, đoàn thể aTrung ương, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là một trong hai đơn vị thuộc Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội được tặng Bằng khen của Thủ tướng.

Trong thời gian qua, Bộ KH&CN đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 1/1/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế với 6 nhiệm vụ chủ yếu, Luật KH&CN, hoạt động KH&CN đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp; nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí của KH&CN có chuyển biến tích cực. Môi trường pháp lý về KH&CN được tập trung hoàn thiện. Cùng với Luật KH&CN, các văn bản hướng dẫn Luật với tư tưởng xuyên suốt là đổi mới cơ bản, toàn diện đã tạo thành một hệ thống pháp luật khá đồng bộ, khắc phục được các mâu thuẫn, chồng chéo, tạo hành lang pháp lý rộng mở, bình đẳng đối với mọi thành phần công lập, ngoài công lập, nhà khoa học Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, thúc đẩy tiềm năng KH&CN quốc gia, đổi mới phương thức quản lý, đầu tư và cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN, đặc biệt phương thức quản lý, đầu tư và cơ chế tài chính đã được đổi mới theo hướng phù hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN.

 

Chính sách sử dụng, trọng dụng, tôn vinh lực lượng KH&CN được ban hành và bước đầu đi vào cuộc sống. Lần đầu tiên sau 55 năm xây dựng và trưởng thành, ngày KH&CN Việt Nam 18 tháng 5 chính thức trở thành ngày kỷ niệm riêng, tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học - công nghệ, đưa tri thức khoa học thường thức đến với quảng đại quần chúng và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong xã hội. Chính sách đãi ngộ, khen thưởng tôn vinh đối với các nhà khoa học giỏi, người Việt Nam trong nước và ở nước ngoài là cơ sở để phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, thu hút, tập hợp trí tuệ Việt Nam tham gia giải quyết các vấn đề lớn, quan trọng của đất nước.

 

Trong 5 năm qua, các sản phẩm KH&CN đã có được những con số ấn tượng, nhiều sản phẩm tốt đưa nước ta đã trở thành một trong 4 quốc gia trên thế giới sản xuất đươc vắc-xin tiêu chảy Rota; là 1 trong 10 quốc gia trên thế giới, 3 quốc gia châu Á tự thiết kế và đóng được giàn khoan đạt tiêu chuẩn quốc tế, giàn khoan 90m nước và 120m nước. Lần đầu tiên nước ta cũng vượt ngưỡng 2.000 công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín về KH&CN. Với đội ngũ cán bộ KH&CN ngày càng đông đảo và có trình độ ngày càng cao, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động KH&CN cho đất nước. Những người làm KH&CN ở Việt Nam thực sự đã vượt qua chính mình khi mà điều kiện nghiên cứu còn nghèo nàn, đời sống còn khó khăn. Theo xếp hạng về trình độ sáng tạo KH&CN của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO năm 2014 đối với 143 quốc gia thì Việt Nam được xếp thứ 71/143 (tăng 5 bậc so với năm 2013) trong khi về GDP chúng ta xếp thứ 132/143. Và trong số 33 quốc gia có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam xếp thứ 31/33 về GDP nhưng được xếp hạng 5/33 về trình độ sáng tạo KH&CN.

 

Với các kết quả đạt được, Bộ KH&CN đã vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 5336

Về trang trước Về đầu trang