Sàn GDCN trực tuyến
Bộ mẫu phiếu Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến (01/07/2015)
-   +   A-   A+   In  


Bộ mẫu phiêu điều tra thông tin phục vụ Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu, gồm: 

1) BM1: Phiếu thu thập thông tin nguồn cung công nghệ; download

2) BM2: Hồ sơ giới thiệu năng lực hoạt động KH&CN; download

3) BM3:  Hồ sơ giới thiệu công nghệ, thiết bị chào bán; download

4) BM4:  Hồ sơ giới thiệu dịch vụ KH&CN có thể cung cấp; download

5) BM5:  Hồ sơ đăng ký nhu cầu tìm mua công nghệ/thiết bị; download

6) BM6: Phiếu thông tin tổ chức KH&CN; download

7) BM7: Phiếu thông tin chuyên gia KH&CN; download

 

Nguồn: Trung tâm Tin học

Số lượt đọc: 2004

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC