Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ Số 171 (tháng 5/2015) (12/07/2015)
-   +   A-   A+   In  

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

-Quyền sở hữu trí tuệ: Nhiều doanh nghiệp lơ là          

-Thực thi quyền sở hữu trí tuệ: Khó đủ đường                                                                                         

-Hiệu quả thiết thực từ chương trình hỗ trợ…                           

CÁC LĨNH VỰC CỦA SHTT

- Dẫn đầu phong trào sáng kiến của ngành dầu khí     

- Sơ hở quy định ghi nhãn hàng hoá                        

- Hàng giả biến tướng lộng hành

- Chỉ dẫn địa lý: Nhà nước cần hỗ trợ                       

- Thâu tóm thương hiệu: Cuộc chiến chưa dừng lại      

 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO-PHÁT MINH SÁNG CHÊ

Ý tưởng sáng tạo:

- Sản xuất hợp chất nhiên liệu máy bay từ nấm            

- Phát hiện thực phẩm hỏng bằng cảm biến                

- Thao tác gen làm tăng tốc độ sinh trưởng…                         

- Biến nước biển thành nước ngọt cho chiến sĩ Trường Sa                        

- Công nghệ đóng tàu tên lửa giành giải nhất sáng tạo…          

Phát minh sáng chế:

- Tạo ra dầu diesel cho xe hơi từ nước và không khí

- Bộ lọc nước làm dịu cơn khát trên toàn cầu              

- Ra mắt điện thoại Bphone của BKAV                       

- Phương pháp mới hạn chế rác thải ngập cống          

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT SHTT

- Văn kiện thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá (P3)  

 

 TIN HOẠT ĐỘNG

Hoạt động chung

- Thủ tướng gặp các nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu        

- Công bố nhãn hiệu chứng nhận hồ tiêu                  

- Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận bún Long Kiên…                    

- Lễ ký kết về thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển …        

- Nước mắm Phú Quốc đã có mặt tại Châu Âu, Nhật Bản

                                                                       

 SHTT với Doanh nghiệp                                          

- Năm 2015: Chuyển giao hơn 100 công nghệ …         

-Ngày thương hiệu Việt Nam 20/4: Tôn vinh và khẳng định giá trị thương hiệu Việt  

- Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế …   

- Hơn 3,6 tỷ đồng xây dựng nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông sản    

Xem nội dung tại đây                                                                                                  

Nguồn: Trung tâm TH&TTKHCN

Số lượt đọc: 2155

Về trang trước Về đầu trang