Tin KHCN trong nước
Xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ thống đất ngập nước kiến tạo bằng cây rau nghễ (02/07/2015)
-   +   A-   A+   In  

Trong rất nhiều thực vật thủy sinh thì rau nghễ là một trong những loại cây hoang dại hiện diện rộng khắp trong tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là loại cây dễ phát triển và có nhiều lợi ích trong cuộc sống như làm thức ăn cho gia súc, làm thuốc, chất đốt...

Tuy nhiên, hiện nay, tính hiệu quả trong xử lý nước thải sinh hoạt vẫn chưa được nghiên cứu. Vì vậy, đề tài của tác giả Bùi Trung Kha, Trường đại học Đồng Tháp đã đi sâu nghiên cứu vấn đề này, góp phần vào việc hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước.

 

Thí nghiệm được bố trí tại ký túc xá sinh viên Trường đại học Đồng Tháp. Hệ thống đất ngập nước kiến tạo có dòng chảy ngầm trồng nghễ được xây dựng tại đây. Hệ thống được vận hành với mức tải nạp thủy lực là 60 lít/m2/ngày. Khả năng xử lý độ đục, DO (oxy hòa tan), nhu cầu oxy sinh học (BOD5), lân tổng (TP), đạm tổng (TN) rất hiệu quả, hiệu suất xử lý trung bình tương ứng 94%, 86%, 80%, 88% và 94%.  Kết quả cho thấy, sử dụng hệ thống đất ngập nước nhân tạo này trong việc xử lý nước thải sinh hoạt là phương pháp khả thi, chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống ở mức HLR 60 lít/m2/ngày là rất cao.

Nguồn: vista.gov.vn

Số lượt đọc: 7418

Về trang trước Về đầu trang