Tin KHCN trong nước
Khảo nghiệm và sản xuất nhiều giống lúa chất lượng cao (29/05/2014)
-   +   A-   A+   In  

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Quảng Trị có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới, tổ chức sản xuất giống ở các cơ sở nhằm chủ động nguồn giống cung cấp tại chỗ cho nông dân; sản xuất, kinh doanh dịch vụ giống đảm bảo chất lượng phục vụ tốt cho sản xuất nông-lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Trung tâm còn có nhiệm vụ khảo nghiệm, sản xuất giống lúa chất lượng cao và chương trình vùng giống nhân dân, đảm bảo đủ giống phục vụ nông dân trong các mùa vụ.

Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm đã khảo nghiệm tại trại giống lúa Vĩnh Linh, thị xã Quảng Trị và khảo nghiệm tại các hợp tác xã các loại giống lúa như AIQ7, AIQ6, MT18, DDH18, BT7KBL, OM6976, Hoa Ưu 109, NCS6, NBIO1, X1, X2 và 2 giống đối chứng là HC95, HT1.

Thông qua việc khảo nghiệm các loại giống lúa này, Trung tâm đã chuyển giao cho nông dân trên địa bàn tỉnh các loại giống lúa năng suất, chất lượng, sản lượng cao để sản xuất đại trà.

Trung tâm cũng thực hiện hiệu quả chương trình nâng cấp giống lúa HT1, HC95, P6, Xi 23, Khang dân trên diện tích 806ha ở các hợp tác xã của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chương trình này đã góp phần giúp nông dân trong tỉnh chủ động được nguồn giống, giảm giá thành sản phẩm. Ý thức của nông dân đối với việc sử dụng giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng, năng suất cao cũng được nâng lên.

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Quảng Trị đang chú trọng triển khai việc sản xuất giống cây trồng ở các cơ sở, hợp tác xã để có đủ lượng giống đầu dòng, giống gốc, giống xác nhận nhằm cung cấp cho các đơn vị sản xuất và nông dân...

Riêng trong vụ Đông Xuân 2013-2014, Trung tâm đã sản xuất hơn 800 tấn giống lúa; trong đó có gần 500 tấn giống lúa ngắn ngày để phục vụ cho vụ Hè Thu sắp tới, đảm bảo đủ giống cho nông dân gieo cấy.
Trung tâm đang tổ chức sản xuất lúa thuần chủng, lúa lai trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng; đẩy mạnh liên doanh, liên kết mở rộng sản xuất, kinh doanh giống lúa với tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế và một số tỉnh miền Bắc nhằm đảm bảo lượng giống lúa cung cấp cho nông dân.

Nguồn: vietnamplus

Số lượt đọc: 13322

Về trang trước Về đầu trang