Tiêu chuẩn ĐLCL
Nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia dự án Năng suất chất lượng (01/07/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 29/6/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội đồng nghiệm thu các đề án của 4 doanh nghiệp tham gia dự án Năng suất chất lượng. Ông Vương Quang Cần- Phó giám đốc Sở làm chủ tịch Hội đồng. Bốn doanh nghiệp tham gia buổi nghiệm thu là Chi nhánh Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – KDL Biển Đông, Chi nhánh Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – Khách sạn Samy, Công ty TNHH Thảo Nguyên, Công ty CP Cảng Đông Xuyên.

Bốn doanh nghiệp với nội dung được hỗ trợ bao gồm:

 

- Chi nhánh Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – KDL Biển Đông, với 02 nội dung hỗ trợ là đào tạo ISO 9001:2008, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhận thức về các công cụ cải tiến, quản lý công việc hàng ngày, quản lý chất lượng toàn diện; Triển khai Chương trình Cải tiến năng suất chất lượng (giảm thiểu chi phí, HACCP, KPIs).

 

- Chi nhánh Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – Khách sạn Samy với 2 nội dung hỗ trợ là đào tạo phương pháp đánh giá việc thực hiện 5S, Kaizen, KPIs; Triển khai Chương trình cải tiến năng suất chất lượng (Kaizens, 5S, KPIs, tích hợp ISO 9001:2008).

 

- Công ty TNHH Thảo Nguyên với nội dung hỗ trợ là triển khai Chương trình Cải tiến năng suất chất lượng (FSSC 22000, 5S, Kaizen, đăng ký bảo hộ nhãn hàng hóa).

 

- Công ty CP Cảng Đông Xuyên với 2 nội dung hỗ trợ là đào tạo quản lý Logistic; Tư vấn, chứng nhận ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007.

 

Sau khi xem xét, đánh giá Hội đồng đã đồng ý nghiệm thu các đề án của 04 doanh nghiệp tham gia, đồng thời Hội đồng yêu cầu các doanh nghiệp cần hoàn chỉnh lại hồ sơ pháp lý có liên quan đến đề án.

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 3274

Về trang trước Về đầu trang