Thông báo
Về việc đề nghị triển khai thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (26/06/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 18/5/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Chiến lược và định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện của các ngành, địa phương, đơn vị và báo cáo cho UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để kịp thời tổ chức thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 có hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường được giao trong Chiến lược để xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm và định kỳ hằng năm tổng kết tình hình thực hiện của ngành, địa phương, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

 

Nội dung chi tiết xm tại đây.

Nguồn: UBND Tỉnh

Số lượt đọc: 4959

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Giới thiệu Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” để phục vụ công tác thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam (31/01/2023)
  • Triển khai kế hoạch 192-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí Thư (31/01/2023)
  • Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng (27/01/2023)
  • Thông báo về việc triển khai công bố kết quả quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trường không khí xung quanh theo hình thức mới (11/01/2023)
  • Thông báo lịch Tiếp công dân tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 (03/01/2023)
  • Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2022 (07/12/2022)
  • Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Công văn đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2022 (28/11/2022)
  • Quyết định về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 03/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/11/2022)
  • Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”. (22/11/2022)