Thông báo
Về việc đề nghị triển khai thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (26/06/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 18/5/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Chiến lược và định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện của các ngành, địa phương, đơn vị và báo cáo cho UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để kịp thời tổ chức thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 có hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường được giao trong Chiến lược để xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm và định kỳ hằng năm tổng kết tình hình thực hiện của ngành, địa phương, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

 

Nội dung chi tiết xm tại đây.

Nguồn: UBND Tỉnh

Số lượt đọc: 8136

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (24/06/2024)
  • Thư mời tham dự Hội nghị Phát động Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024” (21/06/2024)
  • Về việc phối hợp truyền thông và mời tham gia Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (19/06/2024)
  • Về việc triển khai Quyết định số 17/2024/QĐUBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (18/06/2024)
  • Về việc triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ (11/06/2024)
  • Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” Năm 2024 (11/06/2024)
  • Về việc tham dự khóa tập huấn phát triển ý tưởng/dự án đổi mới sáng tạo, công nghệ phục vụ ngành thủy sản (Khóa 2) (11/06/2024)
  • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiến chính trị quan trọng trong 2 năm 2024-2025 (11/06/2024)
  • Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2025 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (11/06/2024)
  • Triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (10/06/2024)