Công tác khác
Triển khai thông tư số 08/2015/TT-BKHCN (22/06/2015)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4020/UBND-VP ngày 11/6/2015 về việc triển khai Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN ngày 05/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định thực hiện chương trình họp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, ban ngành đế biết, nghiên cứu nội dung và thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Nguồn: Sở KHCN

Số lượt đọc: 1118

Về trang trước Về đầu trang