Tiêu chuẩn ĐLCL
Tập huấn “Hướng dẫn duy trì cải tiến và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015” (18/06/2024)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 18/6/2024, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn duy trì cải tiến và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015”. Tham dự có các học viên đến từ các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương và các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày 18-19/6/2024.

Được biết, Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo ISO 9001 đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức. Việc triển khai và áp dụng hiệu quả HTQLCL theo ISO 9001:2015 đã góp phần khẳng định chất lượng dịch vụ công trong thực hiện các thủ tục hành chính đối với công dân, tổ chức tại mỗi đơn vị. Góp phần đem lại sự hài lòng khách hàng, thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là nâng cao vị thế của Bà Rịa - Vũng Tàu trong bảng xếp hạng chỉ số PAPI - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh trên toàn quốc. Tuy nhiên, để duy trì và phát huy hiệu quả của HTQLCL, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cần thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức trong việc duy trì, cải tiến và đánh giá nội bộ hệ thống.

 

Các học viên tại lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe ông Nguyễn Việt Dũng - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  - giảng viên lớp tập huấn tóm tắt sơ lược các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Chuẩn bị cho việc đánh giá; Trách nhiệm, quyền hạn và chuẩn mực của đánh giá viên; Các kỹ thuật sử dụng trong đánh giá; Quá trình đánh giá và báo cáo điểm không phù hợp; Hành động khắc phục, biện pháp theo dõi; Các bài tập tình huống thực tế điển hình; Thảo luận kết quả đánh giá và giải đáp các thắc mắc…