Thông báo
Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 (10/06/2024)
-   +   A-   A+   In  
   

Kèm theo công văn số 638/SKHCN-QLKHCN ngày 21 tháng 05 năm 2024 tại đây

Nguồn: Sở khoa học và Công nghệ

Số lượt đọc: 406

Về trang trước Về đầu trang