Giới thiệu
Tổ chức các hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì Trẻ em năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (10/06/2024)
-   +   A-   A+   In  
   

Kế hoạch số 52/KH-SKHCN ngày 31/05/2024 về việc tổ chức các hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì Trẻ em năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tại đây.

Nguồn: Sở khoa học và Công nghệ