Thông báo
Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
-   +   A-   A+   In  
  

Căn cứ Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 46/2024/NĐ-CP) ;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5886/UBND-VP ngày 08/5/2024 về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐCP ngày 04/05/2024 của Chính phủ,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức được biết, phổ biến và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/05/2024 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Website của Sở Khoa học và Công nghệ (http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn).

Trân trọng./.

(Gửi kèm: Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/05/2024 của Chính phủ) tại đây

Nguồn: sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 324

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thư mời tham dự Hội nghị Phát động Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024” (21/06/2024)
  • Về việc phối hợp truyền thông và mời tham gia Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (19/06/2024)
  • Về việc triển khai Quyết định số 17/2024/QĐUBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (18/06/2024)
  • Về việc triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ (11/06/2024)
  • Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” Năm 2024 (11/06/2024)
  • Về việc tham dự khóa tập huấn phát triển ý tưởng/dự án đổi mới sáng tạo, công nghệ phục vụ ngành thủy sản (Khóa 2) (11/06/2024)
  • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiến chính trị quan trọng trong 2 năm 2024-2025 (11/06/2024)
  • Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2025 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (11/06/2024)
  • Triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (10/06/2024)
  • Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 (10/06/2024)