Tiêu chuẩn ĐLCL
Quy chuẩn kỹ thuật đối với thịt gia cầm và các sản phẩm chế biến từ gia cầm (19/05/2024)
-   +   A-   A+   In  
Armenia thông báo Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật đối với thịt gia cầm và các sản phẩm chế biến từ gia cầm

Dự thảo sửa đổi có nội dung như sau: Sửa tên các đối tượng của quy chuẩn kỹ thuật trong EAEU TR 051/2021; Mở rộng EAEU TR 051/2021 với các nhóm phân loại các loại sản phẩm thịt gia cầm khác nhau tùy thuộc vào phần khối lượng của nguyên liệu thịt; Điều chỉnh các khái niệm liên quan đến thịt đóng hộp gia cầm (nội tạng), thịt gia cầm đóng hộp (nội tạng) dùng làm thức ăn cho trẻ em và thịt gia cầm rút xương; Sửa đổi các yêu cầu ghi nhãn và mở rộng phạm vi áp dụng các chỉ số an toàn do EAEU TR 051/2011 thiết lập liên quan đến các sản phẩm thịt gia cầm (nội tạng), có tính đến các đặc điểm phân loại mới của nó.

Mục tiêu để cải thiện sự an toàn của các sản phẩm gia cầm để bảo vệ tính mạng và (hoặc) sức khỏe con người, đồng thời ngăn chặn sự lừa dối của người tiêu dùng.

Làm rõ một số quy định của quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả thực tiễn áp dụng quy chuẩn về định nghĩa sản phẩm thịt gia cầm, yêu cầu ghi nhãn, yêu cầu về an toàn vi sinh và vệ sinh đối với sản phẩm đó; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Đồng thời, Ai Cập thông báo dự thảo Tiêu chuẩn Ai Cập ES 5436 về bình chứa khí – Bình chứa axetylen – Điều kiện nạp và kiểm tra nạp và Tiêu chuẩn Ai Cập ES 5437 về ” Bình gas – Nhãn phòng ngừa”.

Theo đó Tiêu chuẩn Ai Cập ES 5436 về bình chứa khí – Bình chứa axetylen quy định các yêu cầu tối thiểu đối với điều kiện đổ đầy và kiểm tra đóng chai axetylen. Điều đáng nói là tiêu chuẩn này áp dụng nội dung kỹ thuật của ISO 11372:2011.

Tiêu chuẩn Ai Cập ES 5437 về ” Bình gas – Nhãn phòng ngừa quy định rõ về thiết kế, nội dung (tức là các ký hiệu và văn bản nguy hiểm) và việc áp dụng các nhãn phòng ngừa dự định để sử dụng cho các bình chứa khí riêng lẻ chứa khí đơn hoặc hỗn hợp khí. Nhãn cho ống trụ của bó và nhãn cho bó không thuộc phạm vi của ISO 7225:2005. Điều đáng nói là tiêu chuẩn này áp dụng nội dung kỹ thuật của ISO 7225:2005+ ISO 7225:2005/Amd1:2012. Mục tiêu để đảm bảo yêu cầu về an toàn; Yêu cầu chất lượng.

 

Nguồn: vietq.vn