Thông báo
Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
-   +   A-   A+   In  
     

Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024,

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật lĩnh vực khoa học công nghệ về kiểm định, hiệu chuẩn, chứng nhận, thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ trong sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời phục vụ công tác quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, địa phương

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ mở Văn phòng giao dịch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là điểm giao dịch, tiếp nhận nhu cầu của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, chứng nhận, thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi năng lực cung cấp dịch vụ của QUATEST 3.

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết, liên hệ công tác khi có nhu cầu. Thông tin liên hệ Văn phòng giao dịch của QUATEST 3 tại Bà Rịa - Vũng Tàu theo địa chỉ: số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Điện thoại: (0254) 6527636, Fax: (0254) 3717616 hoặc trao đổi trực tiếp với ông Lê Minh Thường, Trưởng phòng Kiểm định - Đo lường, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh BRVT, số điện thoại: 0933891416 để được hướng dẫn. Trân trọng./.

Kèm theo thông báo 569/SKHCN-TĐC

Nguồn: Sở khoa học và Công nghệ

Số lượt đọc: 161

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 2024 (29/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (27/05/2024)
  • Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” (27/05/2024)
  • Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới” (27/05/2024)
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)
  • Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 (03/05/2024)