Thông báo
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 (03/05/2024)
-   +   A-   A+   In  
    

Ngày 03 tháng 4 năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 2412/BNN-TL về việc tổ chức, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu, trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

2. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 6/5/2024, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5/6/2024 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày Môi trường Thế giới, các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và 7/5 hoặc các ngày lễ hội của mỗi địa phương…

3. Các hoạt động chính: - UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện chương trình chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, Ban ngành, Đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp nhân dân nhằm cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh; tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như tham gia giám sát, quản lý, sử dụng công trình hiệu quả và bền vững. - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương. - Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. - Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng. - Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

4. Chủ đề và thông điệp: a) Chủ đề năm 2024: “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”. b) Các thông điệp chính: - Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024. - Đảm bảo Nước sạch và Vệ sinh môi trường là xây dựng Nông thôn mới. - Chủ động cấp, trữ nước an toàn, giải pháp hiệu quả ứng phó nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. - Sử dụng nước tiết kiệm - hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người. - Hãy cùng hành động cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh cho cộng đồng. - Bảo vệ nguồn nước là góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước Quốc gia. - Bảo vệ công trình cấp nước là quyền và nghĩa vụ của mọi người. - Nước sạch và vệ sinh là sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của trẻ em. - Thu gom, xử lý chất thải, rác thải, vì xóm làng Xanh - Sạch - Đẹp.

5. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các Tổ chính chính trị - Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí kính phí và chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Đồng thời tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động hưởng ứng Tuẫn lễ; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/8/2024.

6. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổng hợp Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Cục Thủy lợi) trước ngày 31/8/2024 và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định ./.

(Đính kèm công văn số 2412/BNN-TL ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại đây.

Nguồn: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Số lượt đọc: 162

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 2024 (29/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (27/05/2024)
  • Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” (27/05/2024)
  • Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới” (27/05/2024)
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)