Thông báo
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 3058/UBND-VP ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ,

Để Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 được triển khai rộng rãi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới Quý đơn vị để biết và tham gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (thông tin hướng dẫn tại Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.

(Đính kèm Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ) tại đây

Nguồn: Sở khoa học và Công nghệ

Số lượt đọc: 170

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 2024 (29/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (27/05/2024)
  • Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” (27/05/2024)
  • Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới” (27/05/2024)
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)
  • Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 (03/05/2024)